Comunicació orgànica i distribuïda


Activitats en aquesta formació:

Comunicació orgànica i distribuïda

Data: 27 de juny de 2019

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Grup ECOS Casp

Descripció:

Presentació de la sessió

Sovint apliquem metodologies de comunicació simples i verticals, en què l’objecte de la comunicació viatja de l’emissor als receptors, d’un a molts. Aquest model de comunicació funciona en projectes que són simples i verticals.

Els projectes complexos necessiten metodologies de comunicació també complexes, orgàniques i distribuïdes. Els projectes són complexos quan impliquen comunitats àmplies i diverses, ofereixen processos en què la participació és clau, es plantegen models de governança distribuïda i volen que les persones que hi participen (les participants més òbvies i les menys evidents) puguin incidir en el seu entorn, de manera conscient i col·lectiva.

Inscriure's-hi