Tallers de consolidació


Activitats en aquesta formació:

El model de negoci: el canvas social

Data: 5 de juny de 2019

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Grup ECOS Casp

Descripció:

Objectius: 1. Donar a conèixer el CANVAS: una eina per a l’anàlisi i plantejament del model de sostenibilitat de la cooperativa o noves línies d’activitat d’aquesta 2. Aprofundir en els aspectes diferencials de l’aplicació del CANVAS SOCIAL en relació al CANVAS clàssic en projectes cooperatius 3. Reflexió, anàlisi i plantejament per part de cada cooperativa participant en relació al seu propi CANVAS SOCIAL

La planificació comercial a les cooperatives

Data: 12 de juny de 2019

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Grup ECOS Casp

Descripció:

Objectius: Donar a conèixer els aspectes clau relacionats amb el mercat per tal de realitzar la planificació comercial de la cooperativa Prendre consciència de les implicacions internes de cada cooperativa alhora de dur a terme la planificació comercial decidida Reflexió, anàlisi i plantejament per part de cada cooperativa participant en relació a la seva pròpia planificació comercial. S’introduirà el pressupost comercial com a eina clau per tal d’orientar-se a l’acció.