CI_sessions codisseny


Activitats en aquesta formació:

Co-dissenyem la comunitat d'incubació de Coòpolis de mobilitat - sessió 13

Data: 3 de juny de 2019

Horari: de 11:00 a 13:00

Lloc: Diversos Espais

Descripció: Quines necessitats de mobilitat pot requerir un espai d'incubació com Coòpolis i/o les iniciatives i grups residents? Com podria un grup de mobilitat articular accions conjuntes o d'intercooperació amb altres cooperatives/ grups que formen part de la comunitat extensa de Coòpolis? Tant els que habiten l'espai com els que l'orbiten. Quines relacions d'incubació de projectes es poden establir amb el BiciHub?

CI_Sessió plenària final del procés de codisseny.

Data: 17 de juny de 2019

Horari: de 17:30 a 19:30

Lloc: Escola Lliure El Sol

Descripció: Posem en joc totes les aportacions i concretem el disseny de la comunitat d'incubació, els seus espais, funcionament, governança i activitats.