CM_Formació Autonomia i autogestió de projectes econòmics migrants


Activitats en aquesta formació:

I SESSIÓ Per què optar per la fórmula de l´ESS per als nostres projectes econòmics?

Data: 16 de setembre de 2020

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: Virtual

Descripció:

El Cercle de migracions ha dissenyat aquesta formació a partir de l´identificació de necessitats del projectes amb que té contacte. La necessitat d´aprofundir en coneixements de gestió i economics és indispensable per enfortir els projectes i fer-los el més autonoms possible.

Aquesta formació esta dirigida als projectes econòmics de persones migrants que vulguin adquirir o enfortir el seu coneixement en aspectes financers i comptables bàsics, així com de fonts de finançament per als seus projectes. Aspectes tots que els permetran avançar en la consolidació dels seus projectes i generar autonomia per a autogestionar els seus projectes.


Està formació serà impartida per persones migrants pertanyents a entitats que fan part de la xarxa d'economia social i solidària i que tenen experiència en l'acompanyament en la creació i consolidació de projectes econòmics, tant associacions com cooperatives. És tracta d´una acció que compta amb el suport de CoopHalal.


En la primera sessió volem presentar la formula cooperativa com a opció per a les persones migrants que duguin a terme activitat economica de manera col.lectiva així com a la perspectiva transformadora que des del Cercle de migracions es vol proposar i quins són els valors que els diferencian d´altre forma jurídica. 


Aquest curs serà un espai No- Mixt, adreçat a persones migrants o racializadas que estiguin vinculades a projectes econòmics.


Places limitades


Important. Depenent el numero de persones inscrites i les restriccions pel control del COVID19 les sessions seran virtuals o presencials.


Sessió II. Viabilitat financera, com convertir el nostre projecte en una activitat econòmica?

Data: 7 de octubre de 2020

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: Virtual

Descripció:

El Cercle de migracions ha dissenyat aquesta formació a partir de l´identificació de necessitats del projectes amb que té contacte. La necessitat d´aprofundir en coneixements de gestió i economics és indispensable per enfortir els projectes i fer-los el més autonoms possible.

Aquesta activitat s´adreça als projectes econòmics de persones migrants que vulguin adquirir o enfortir el seu coneixement en aspectes financers i comptables bàsics, així com de fonts de finançament per als seus projectes. Aspectes tots que els permetran avançar en la consolidació dels seus projectes i generar autonomia per a autogestionar els seus projectes.


Està formació serà impartida per persones migrants pertanyents a entitats que fan part de la xarxa d'economia social i solidària i que tenen experiència en l'acompanyament en la creació i consolidació de projectes econòmics, tant associacions com cooperatives. És tracta d´una acció que compta amb el suport de CoopHalal.


En la sessió es tractaren aspectes economics fonamentals a l´hora de plantejar un projecte que vulgui ser viable economicament.


Aquest curs serà un espai No- Mixt, adreçat a persones migrants o racializadas que estiguin vinculades a projectes econòmics.


Places limitades


Important. Depenent el numero de persones inscrites i les restriccions pel control del COVID19 les sessions seran virtuals o presencials.

Sessió III. Conceptes Bàsics de comptabilitat i fiscalitat

Data: 21 de octubre de 2020

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

El Cercle de migracions ha dissenyat aquesta formació a partir de l´identificació de necessitats del projectes amb que té contacte. La necessitat d´aprofundir en coneixements de gestió i economics és indispensable per enfortir els projectes i fer-los el més autonoms possible.

Aquesta activitat s´adreça als projectes econòmics de persones migrants que vulguin adquirir o enfortir el seu coneixement en aspectes financers i comptables bàsics, així com de fonts de finançament per als seus projectes. Aspectes tots que els permetran avançar en la consolidació dels seus projectes i generar autonomia per a autogestionar els seus projectes.


Està formació serà impartida per persones migrants pertanyents a entitats que fan part de la xarxa d'economia social i solidària i que tenen experiència en l'acompanyament en la creació i consolidació de projectes econòmics, tant associacions com cooperatives. És tracta d´una acció que compta amb el suport de CoopHalal.


En la sessió es tractaren aspectes básics de comptabilidad i fiscalitat per a projectes cooperatius i associatius 


Aquest curs serà un espai No- Mixt, adreçat a persones migrants o racializadas que estiguin vinculades a projectes econòmics.


Places limitades


Important. Depenent el numero de persones inscrites i les restriccions pel control del COVID19 les sessions seran virtuals o presencials.

Sessió IV. Opcions de finançament per a projectes de ESS (Sessió oberta)

Data: 4 de novembre de 2020

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: virtual

Descripció:

El Cercle de migracions ha dissenyat aquesta formació a partir de l´identificació de necessitats del projectes amb que té contacte. La necessitat d´aprofundir en coneixements de gestió i economics és indispensable per enfortir els projectes i fer-los el més autonoms possible.

Aquesta activitat s´adreça als projectes econòmics de persones migrants que vulguin adquirir o enfortir el seu coneixement en aspectes financers i comptables bàsics, així com de fonts de finançament per als seus projectes. Aspectes tots que els permetran avançar en la consolidació dels seus projectes i generar autonomia per a autogestionar els seus projectes.


Està formació serà impartida per persones migrants pertanyents a entitats que fan part de la xarxa d'economia social i solidària i que tenen experiència en l'acompanyament en la creació i consolidació de projectes econòmics, tant associacions com cooperatives. És tracta d´una acció que compta amb el suport de CoopHalal.


En la sessió es presentaran diverses opcions de finançament per a projectes de persones migrades, entre d´altres CoopHalal, Goteo, Coop57, CAF´s


Aquest curs serà un espai No- Mixt, adreçat a persones migrants o racializadas que estiguin vinculades a projectes econòmics.


Important. Depenent el numero de persones inscrites i les restriccions pel control del COVID19 les sessions seran virtuals o presencials.