Eines per al finançament de projectes de l'ESS: posant les bases d'un nou finançament social


Activitats en aquesta formació:

Eines per al finançament de projectes de l'ESS: posant les bases d'un nou finançament social

Data: 17 de octubre de 2019

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Escola Lliure El Sol

Descripció:

Les eines de finançament al servei de l’economia social són avui més abundants que mai. Amb tot, el desconeixement dels diferents projectes, recursos i instruments és gran, i el finançament continua sent una de les grans limitacions que troben els projectes solidaris no només per créixer, sinó també per consolidar-se.


Aquesta sessió formativa en format de taula rodona té per objectiu donar a conèixer les següents iniciatives:


- Les monedes socials i complementàries són una eina àmpliament utilitzada per donar suport al desenvolupament del comerç local i el consum responsable i de proximitat. Alhora, són un instrument per aconseguir relacions econòmiques igualitàries i basades en l’economia real. Com totes les monedes, són un mitjà de pagament amb el qual s'intercanvien béns i serveis. Estan pensades  per facilitar i dinamitzar les transaccions. No només fomenten l'economia local, també impedeixen les bombolles econòmiques relacionades amb l'especulació. Socialment es considera que promouen les relacions a l'interior de les comunitats, i per tant acaben generant més participació ciutadana, cohesió social i enfortiment comunitari.


- El Fons d’Inversió Cooperatiu (FICOOP) vol ser la primera plataforma catalana de captació de fons propis per a cooperatives i altres entitats de l’ESS. El projecte compta amb finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i té per objectiu la creació d’una cooperativa per al disseny i captació de fons propis o quasi-propis per a les entitats de l’ESS. 


- El Certificat d’Inversions Responsables es basa en criteris ESG (en anglès: Environmental, Social, Governance) i permet canalitzar fons creixents cap a projectes responsables, tot empenyent cap a una transició democràtica i ecològica cap a un món més just i sostenible, localment i global. El certificat està construït des de la perspectiva que, a poc a poc, l’economia catalana -i de l’Estat i Europa - ha de poder enfocar-se a les necessitats de transformació reals de la gent, més enllà de les pulsions del curt termini. Catalunya necessita una estratègia per transformar la seva matriu energètica i productiva, si vol enfrontar la crisi climàtica i la futura escassetat de combustibles fòssils. Així mateix, ha d’abordar el problema de la desigualtat i la pobresa, garantint que tothom gaudeix de la renda suficient per viure, i que hi ha feines suficients en sectors que contribueixen al conjunt de la societat. El sistema de certificació pretén contribuir a moure’ns com a societat en aquesta direcció.