Gestió econòmica i tresoria per a profans del sector cultural


Activitats en aquesta formació:

Gestió econòmica i tresoria per a profans del sector cultural

Data: 17 de maig de 2019

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Escola Lliure El Sol

Descripció:

Aquesta formació està adreçada a persones vinculades a projectes cooperatius en l'àmbit cultural que tot i no ser comptables, ni gestors econòmics ni tresoreres, necessiten un formació bàsica per defensar-se en la matèria.

L'objectiu de la sessió serà traduir els conceptes bàsics de la gestió econòmica, ajudar a tenir una visió general sobre les necessitats econòmiques de les organitzacions i contribuir a clarificar en quins aspectes cal posar especial atenció.

Continguts

- Diferències entre Pressupost i Tresoreria
- Comptabilitat per partida doble: què és? per a què serveix?
- Comptabilitat analítica: què és? per a què serveix?
- Balanç de Situació: què és? per a què serveix? Nocions sobre la seva interpretació.
- Pla de tresoreria: flux de caixa, cobraments i pagaments. Com fer un full de seguiment de tresoreria.
- Finançament de la cooperativa: aportació de les sòcies, tipus d'aportacions, préstecs, ...
- Finançament de la cooperativa: recursos específics per a cooperatives (subvencions, entitats de crèdit, avals, préstecs, ...)

Durada i metodologia

Durant les 3 hores que dura la sessió es farà un repàs per tenir nocions sobre tots aquests conceptes i la seva aplicació pràctica. Així mateix, s'obrirà un espai per a l'atenció a dubtes i preguntes que vulguin expressar i compartir els i les participants.

Equip docent

La sessió correrà a càrrec del Ricard Garcia i la Sabrina Ejarque del Col·lectiu Ronda. Ambdues professionals són expertes en matèria tributària, econòmica i comptable, i especialistes en entitats d'economia social i cooperatives.