OPENDATA? Ús i creació de dades obertes a l'ESS


Activitats en aquesta formació:

OPENDATA? Ús i creació de dades obertes a l'ESS (1)

Data: 4 de juliol de 2019

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Escola Lliure El Sol

Descripció:

Aquest paquet de treball consisteix en dues sessions de dues hores cada una. Cada sessió té una part informativa i una altra pràctica, col·laborativa. Cada sessió començarà amb una presentació informativa, introduint els conceptes, i després els participants aplicaran aquests nous conceptes a un exercici amb treball col·lectiu. Per la primera sessió, el treball consistirà en la cocreació d’un cas d’ús junts, i després la cerca de les dades. La part pràctica de la segona sessió tindrà una tindrà un exercici concret per netejar, manipular i visualitzar un conjunt de dades exemplars, utilitzant eines bàsiques de dades.


4 de juliol de 2019 - Primera sessió


La importància i l’ús de les dades obertes amb casos d’exemples concrets.
On es poden trobar dades obertes i quins són els formats, i el programari per manipular-les?
Les plataformes de dades obertes i una introducció al projecte DADESS (Dades de l’ESS).
Cocreació d’un cas d’ús exemplar i buscar dades pertinents.

OPENDATA? Ús i creació de dades obertes a l'ESS (2)

Data: 11 de juliol de 2019

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Escola Lliure El Sol

Descripció:

Aquest paquet de treball consisteix en dues sessions de dues hores cada una. Cada sessió té una part informativa i una altra pràctica, col·laborativa. Cada sessió començarà amb una presentació informativa, introduint els conceptes, i després els participants aplicaran aquests nous conceptes a un exercici amb treball col·lectiu. Per la primera sessió, el treball consistirà en la cocreació d’un cas d’ús junts, i després la cerca de les dades. La part pràctica de la segona sessió tindrà una tindrà un exercici concret per netejar, manipular i visualitzar un conjunt de dades exemplars, utilitzant eines bàsiques de dades.


11 de juliol de 2019 - Segona sessió

Com es poden utilitzar dades obertes com a entitats de l’ESS, i quines dades tenim?
Com podem manipular i processar les dades, utilitzant programari obert i lliure?
Casos de participació a l’ecosistema de dades obertes, la promoció de DADESS i reflexió sobre les possibles aportacions dels participants.
Cas pràctic de netejar, manipular i visualitzar dades.