Producció, autoconsum i digitalització d’energies renovables en l’habitatge cooperatiu


Activitats en aquesta formació:

Innovació en energies renovables en l'habitatge cooperatiu

Data: 19 de octubre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Online

Descripció:

Difondrem l'experiència del desenvolupament de les noves línies d’activitat d’impuls d’energies renovables i de gestió cooperativa dels consums energètics en projectes d'habitatge cooperatiu.

  • Implantació i gestió d'instal·lacions: diagnosi i propostes, pla i protocols, instal·lacions de producció d’energia fotovoltaiques. 
  • Incorporació d'eines per la gestió econòmica dels consums dels habitatges: anàlisi dels consums, creacions de comunitats energètiques locals (CEL).
  • Monitoratge de les instal·lacions.