Tallers cooperatius desembre 2019


Activitats en aquesta formació:

TALLER 1: Els estatuts socials

Data: 9 de desembre de 2019

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

En aquesta primera sessió s'explica detalladament en què consisteix la forma societària cooperativa i es treballen els diferents aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar els Estatuts Socials de la cooperativa: la definició dels estatuts socials, les bases de la societat, la tipologia de les persones sòcies, els drets i deures, el règim econòmic, els òrgans de govern, la gestió i la representació, així com el procediment de dissolució i liquidació de la societat.

La formació la impartirà en Pere Riba de la cooperativa Colidoscoop.

TALLER 2: El pla de viabilitat

Data: 10 de desembre de 2019

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

La segona sessió està dedicada als aspectes econòmics a tenir en compte a l'hora d'engegar una cooperativa de treball associat: l'estructura d’ingressos i despeses, i el compte de resultats abreujats. A llarg de la sessió s'aportan els materials necessaris per elaborar un primer esborrany del pla de viabilitat del projecte.

TALLER 3: El pla de sostenibilitat d'equips

Data: 12 de desembre de 2019

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

En aquesta darrera sessió es treballen els aspectes relacionals i les dinàmiques de sostenibilitat humanes del projecte des d'una perspectiva de l'economia feminista. Es treballarà sobre els aspectes que ha de tenir en compte el Règim de reglament intern, donant pautes per a què s’elabori un document participat pet tots els membres del projecte. Els elements que es posen sobre la taula són, entre d’altres, la importància dels processos i la diversitat de necessitats en l’organització de l’activitat, el règim de prestació de serveis, la sostenibilitat humana i econòmica de la cooperativa, la resolució de conflictes i l’aposta per la intercooperació.