Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Accions de sensibilització o dinamització - Cercle Economies Feministes

Descripció


Accions de sensibilitatzació i transferència tècnica en matèria de drets de conciliació, autoorganització laboral i estratègies de democratització dels serveis de cura amb criteris de justícia social i de gènere.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Economia solidària i feminista? Organitzar el treball i la cura des d'allò col·lectiu

Sessió conclosa

3 de octubre de 2023

17:00 - 18:30 H

Lloc

Coòpolis

DescripcióAmb l'objectiu d'apropar les propostes de l'Economia Solidària al moviment feminista, el Cercle d'Economies Feministes organitzem aquest diàleg amb l'objectiu de construir una agenda conjunta.

En el darrers dos anys, el Cercle estem treballant a diversos nivells per introduir la perspectiva feminista a les organitzacions (en l'acompanyament a entitats que volen incorporar mesures organitzatives pro-equitat: protocols, RRI, mirada sistèmica, construcció organigrames...) i en la creació de projectes d'autoorganització laboral i de consum de serveis amb visió feminista. És des d'aquests projectes que volem fer incidència i construir una agenda específicament adreçada cap al moviment feminista. Per aquest motiu hem pensat en obrir un espai de diàleg que parteixis de les nostres pràctiques i necessitats col·lectives.

Amb situar el debat comptarem amb la Mariona Zamora, antropòloga i membre de la cooperativa L’Esberla, investigadora del rol de les dones i les pràctiques organitzatives feministes en el cooperativisme de treball. I amb la Christell Keller i Garganté, autora de la tesis doctoral "Cuidar en común. Los proyectos comunitarios en la democratización del cuidado".

Juntes ens agradarà visibilizar i revalorizar la potència, però també els reptes dels projectes col·lectius per a la resolució de necessitats d'ingressos i cures, ja sigui en projectes autoorganitzats laborals o iniciatives comunitàries de cura.