Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Trobada de Comunitats Energètiques de Barcelona

Descripció

Aquesta trobada es dirigeix a Comunitats Energètiques de la ciutat de Barcelona que estiguin en procés de constitució i que estiguin interessades en conèixer quin és l'enllaç público-privat per al seu impuls.


Sessions: 3

23/05/24

18:30 - 20:00

Què poden fer les Comunitats Energètiques envers la pobresa energètica? Quin és el marge d'actuació? Com podem incloure a les persones en situació de vulnerabilitat?

Aquesta sessió estarà dirigida a enfocar-nos sobre com abordem la problemàtica dins dels grups que impulsen Comunitats Energètiques a Barcelona.

21/03/24

18:30 - 20:00

Les Comunitats Energètiques de Barcelona es troben per segona vegada per a compartir plegades un espai de reflexió conjunta. Aquestes trobades neixen de la necessitat d'interconnectar els processos que es van donant durant la creació de les Comunitats Energètiques, i compartir dubtes i aprenentatges. La sessió estarà organitzada des de Batec, de la mà amb CICrA i la FAVB. Aquesta trobada es farà al nou espai cooperatiu del Bloc4.

14/11/23

18:00 - 19:30

Aquesta trobada es dirigeix a Comunitats Energètiques de la ciutat de Barcelona que estiguin en procés de constitució i que estiguin interessades en conèixer quin és l'enllaç público-privat per al seu impuls.

Accions col·lectives i d'acompanyament individual del CEEFF

Descripció


Accions col·lectives i d'acompanyament individual del CEEFF en matèria d'interseccionalitat i comunicació feminista i antiracista.

Adreçat a

Persones interessades en les activitats del cercle d'Economies Feministes

Sessions: 3

19/06/24

17:30 - 19:30


Els objectius de l’acció formativa són:

- Perdre la por de parlar en públic i generar seguretat.

- Ordenar un discurs clar: prioritzar idees, paraules i estructurar continguts.

- Guanyar fluïdesa a l'hora de comunicar.

De manera transversal a tota la formació, parlarem d'interseccionalitat i buscarem comprendre les diferents situacions d'opressió que ens travessen, i com això pot generar por de parlar en públic.

Des d'una mirada feminista interseccional, plantejarem la importància de parlar per la nostra pròpia veu i que no siguin unes altres les que ocupin aquest espai.

15/05/24

17:30 - 19:30


Els objectius de l’acció formativa són:

- Perdre la por de parlar en públic i generar seguretat.

- Ordenar un discurs clar: prioritzar idees, paraules i estructurar continguts.

- Guanyar fluïdesa a l'hora de comunicar.

De manera transversal a tota la formació, parlarem d'interseccionalitat i buscarem comprendre les diferents situacions d'opressió que ens travessen, i com això pot generar por de parlar en públic.

Des d'una mirada feminista interseccional, plantejarem la importància de parlar per la nostra pròpia veu i que no siguin unes altres les que ocupin aquest espai.

10/04/24

19:00 - 21:00

Aquesta càpsula formativa proposa una introducció als fonaments, reflexions i conceptes clau de teoria interseccional, tot proporcionant eines específiques adreçades a l'entitat.


Continguts:
• Què és la interseccionalitat i per a què ens serveix?
• Orígens de la teoria interseccional: activisme feminista afroamericà.
• La interseccionalitat com a marc crític d’anàlisi i acció: eixos d’opressió i privilegi
• Que no és la interseccionalitat.
• Eines i reflexions per a l’aplicació de la interseccionalitat en projectes, accions i abordatges.


Economia solidària i feminista: Rèpliques, impactes i xarxes del feminisme al món cooperatiu i solidari

Descripció


La quarta onada del feminisme ha tingut la seva rèplica també a l’Economia Solidària i Cooperativa. Amb aquesta sessió navegarem per experiències que van des de l'habitatge cooperatiu amb visió de gènere, fins a projectes laborals feministes passant per la lluita pel Dret a la Cura. Les voleu conèixer?

Una sessió introductòria per conèixer com la creativitat feminista pren formes col·lectives, associatives i solidàries per a la resolució de necessitats.

Sessions: 2

06/06/24

17:00 - 19:00


L'actual onada del feminisme ha tingut la seva rèplica també a l’Economia Solidària i Cooperativa. Amb aquesta sessió navegarem per experiències que van des de l'habitatge cooperatiu amb visió de gènere, fins a projectes laborals feministes passant per la lluita pel Dret a la Cura. Les voleu conèixer?

Una sessió introductòria per conèixer com la creativitat feminista pren formes col·lectives, associatives i solidàries per a la resolució de necessitats.

La sessió la conduirà l'Elba Mansilla, sòcia-treballadora de La ciutat invisible, membre del Cercle d'Economies Feministes de Coòpolis.

17/04/24

17:00 - 19:00


La quarta onada del feminisme ha tingut la seva rèplica també a l’Economia Solidària i Cooperativa. Amb aquesta sessió navegarem per experiències que van des de l'habitatge cooperatiu amb visió de gènere, fins a projectes laborals feministes passant per la lluita pel Dret a la Cura. Les voleu conèixer?

Una sessió introductòria per conèixer com la creativitat feminista pren formes col·lectives, associatives i solidàries per a la resolució de necessitats.

La sessió la conduirà l'Elba Mansilla, sòcia-treballadora de La ciutat invisible, membre del Cercle d'Economies Feministes de Coòpolis.

El síndrome de la impostora als projectes cooperatius

Descripció


El síndrome de la impostora és un síndrome molt habitual entre les dones i persones que no disposen d’un estatus definit pels discursos socials dominants.

Es tracta d’una forta inseguretat que sentim, sobretot les dones, a l’hora de desenvolupar rols de poder tradicionalment associats a la masculinitat, i que ens porta a autoexigir-nos i assumir altes pressions.

El taller, que es proposa experiencial, està proposat per desemmascarar aquest síndrome, i afavorir una posició més confiada i menys exigida en nosaltres mateixes.


A QUI VA DIRIGIT?

A dones, homes i persones no binàries de l’àmbit cooperatiu.

DURADA

4 hores, dividides en 2 sessions de 2 hores cadascuna.

OBJECTIUS
- Identificar dificultats personals vinculades amb el síndrome de la impostora.
- Compartir-les amb l’equip per “desemmascarar el símptoma” i alleugerir-lo.
- Disposar de nous recursos personals i col·lectius.

CONTINGUTS
- El síndrome de la impostora
- Recursos pràctics:
Procés: Externalització
Urgència

METODOLOGIA
- Taller experiencial: aportarem i compartirem recursos a partir d’experiències individuals i grupals

Adreçat a

A dones, homes i persones no binàries de l’àmbit cooperatiu.

Sessions: 2

25/04/24

10:00 - 12:00


El síndrome de la impostora és un síndrome molt habitual entre les dones i persones que no disposen d’un estatus definit pels discursos socials dominants.

Es tracta d’una forta inseguretat que sentim, sobretot les dones, a l’hora de desenvolupar rols de poder tradicionalment associats a la masculinitat, i que ens porta a autoexigir-nos i assumir altes pressions.

El taller, que es proposa experiencial, està proposat per desemmascarar aquest síndrome, i afavorir una posició més confiada i menys exigida en nosaltres mateixes.


Continguts Dia 2

6. RECURSOS des de COS:
    a. Recurs procés: EXTERNALITZACIÓ
    b. Recursos d’emergència: TÈCNIQUES CONCRETES
    c. Exercici experiencial

7. RECOMACIONS GENERALS ”TIPS”

8. TANCAMENT


Aquest taller és la continuitat del celebrat el 14 d'abril.


11/04/24

10:00 - 12:00


El síndrome de la impostora és un síndrome molt habitual entre les dones i persones que no disposen d’un estatus definit pels discursos socials dominants.

Es tracta d’una forta inseguretat que sentim, sobretot les dones, a l’hora de desenvolupar rols de poder tradicionalment associats a la masculinitat, i que ens porta a autoexigir-nos i assumir altes pressions.

El taller, que es proposa experiencial, està proposat per desemmascarar aquest síndrome, i afavorir una posició més confiada i menys exigida en nosaltres mateixes.


Continguts Dia 1

1. INTRO
    a. Dinàmica de distensió: La agenda
    b. Condicions de partida

2. DEMANDA
    a. Compartir en rotllana per què necessitem treballar el síndrome de la impostora?
    b. Definició del síndrome de la impostora

3. AUTOAVALUACIÓ
    a. Test individual
    b. Resultats

4. POR: a què tenim por?
    a. Word-cafè

5. RECURSOS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS
    a. Dinàmica: lectura de les pors

Aquest taller tindrà continuïtat el 25 d'abril en el mateix horari.


És inclusiva la nostra organització? Incorporem les diversitats

Descripció


Proposem un itinerari formatiu de 3 sessions que té per objectiu que les entitats i organitzacions incorporin la perspectiva feminista, intercultural i interseccional per tal que aquestes siguin més inclusives. Tot identificant les els eixos de poder i privilegi que operen i els efectes d’inclusió/exclusió que de forma implícita o explícita creen o reprodueixen jerarquies socials a dins dels col·lectius i problematitzen la diversitat i l’equitat.

Es proposa la perspectiva feminista i interseccional com un marc d’anàlisi i acció per fer conscients les estructures i lògiques configuren les categories i les desigualtats socials (per raó de gènere, classe, origen) i poder-les transformar.

(*) Les sessions teòrico-pràctiques i de 3h cadascuna, estan interrelacionades entre sí, tot i que poden cursar-se per separat.

Adreçat a

Col·lectius i entitats que vulguin conèixer i incorporar la perspectiva interseccional en els seus projectes i organitzacions.

Sessions: 3

25/04/24

17:00 - 20:00


Càpsula formativa orientada a treballar una estratègia de comunicació que integri la perspectiva intercultural i interseccional. Coneixerem els principals biaixos en la comunicació i la representació, aprendrem a observar de forma crítica la forma en què es transmeten estereotips discriminatoris i aprendrem eines per comunicar de forma conscient i transformadora.

18/04/24

17:00 - 20:00


Taller teòric-pràctic i amb dinàmiques participatives per iniciar un procés de presa de consciència i revisió de les formes en què es relacionen les persones que conformen l’organització, identificant els elements i dinàmiques que conformen la cultura organitzacional i situant-nos en relació a les dinàmiques de poder i privilegi. 

11/04/24

17:00 - 20:00


Aquesta càpsula formativa proposa una introducció als fonaments, reflexions i conceptes clau de teoria interseccional, tot proporcionant eines per a la seva aplicació pràctica en projectes, organitzacions i polítiques públiques. Coneixerem els orígens polítics d’aquesta teoria el seu desenvolupament i aplicació com a marc d’anàlisi i acció social transformadora.

Com presentar el meu projecte a la convocatòria “Singulars 2024”

Descripció


Aquesta proposta formativa pretén capacitar les entitats que vulguin presentar un projecte a la Convocatòria dels “Projectes Singulars 2024” (segons Ordre de Bases EMT/167/2021) mitjançant continguts útils i pràctics que permetin entendre l’abast del treball a realitzar, la informació que cal recopilar i formular i la idoneïtat dels projectes a presentar, així com omplir correctament tota la documentació relacionada i realitzar la tramitació.


El curs consta de 3 sessions durant l’etapa de formulació de projecte amb una durada de 3 hores cadascuna, en les que hi haurà dinàmiques pràctiques que facilitin la comprensió dels continguts tèorics amb casos pràctics. El curs pot incorporar una 4a sessió a la tardor per ajudar les entitats a la gestió de la seva subvenció.


Curs a càrrec de la Rebeca Segura Alonso, Sòcia cofundadora de la cooperativa AmbTu, responsable de l’àrea de Subvencions. És consultora especialitzada en la gestió d’ajuts i subvencions per a projectes d’elevat impacte social. Compta amb més de 13 anys d’experiència en la planificació, captació de fons, coordinació i gestió d’ajuts i subvencions, específicament dels àmbits de cooperació internacional, educació pel desenvolupament, inclusió i economia social.


Adreçat a

entitats que vulguin presentar un projecte a la Convocatòria dels “Projectes Singulars 2024”

Sessions: 3

03/05/24

11:00 - 14:00


Elaboració dels documents a entregar (PART 2)

 • Els apartats de la memòria: pas a pas
 • El Pla de Viabilitat
 • Verificació de tota la documentació a presentar
 • Formulari de sol·licitud i tràmits telemàtics


L’espera... fins a la resolució

 • Atenció als requeriments!
 • Documents a entregar en la resolució provisional i definitiva. Reformulacions i al·legacions

26/04/24

11:00 - 14:00


Comencem a planificar. Principals aspectes del meu projecte Singular

 • Com planificar l’elaboració del meu projecte: eines útils
 • Marc lògic, pressupost i qüestions fonamentals del pla de viabilitat


Elaboració dels documents a entregar (PART 1)

 • Omplim la fitxa-resum (pressupost, dades laborals i dades econòmiques)

19/04/24

11:00 - 14:00


Puc presentar el meu projecte a Singulars?

 • Introducció a la convocatòria. Línies i objectius
 • Encaix entre un projecte i la convocatòria
 • Requisits imprescindibles i qüestions tècniques a tenir en compte abans de presentar-se
 • Com llegir les bases i la convocatòria. Principals ítems
 • Els criteris de valoració


 • Presentació dels formularis i documentació de la convocatòria (basats en 2023 si en el moment de la sessió no estan disponibles els de 2024)

Democràcia interna i presa de decisions, eines per a la participació cooperativa

Descripció

L’objectiu de la sessió serà aportar conceptes i eines específiques per canalitzar una presa de decisions democràtica en el marc d’una cooperativa. Per això, treballarem al voltant de tres idees clau: la separació de la participació societària i la participació en el treball, l’establiment d’un bon equilibri entre diferents formes de participació i vetllar per crear unes bones condicions i generar contextos propicis per impulsar la participació de les persones en el desenvolupament, present i futur, de l’organització.  

Adreçat a

Projectes d´ESS per millorar la sostenibilitat d´equips i incorporar eines que facilitin la vida col·lectiva dels projectes

Sessions: 1

24/04/24

10:00 - 13:00

L’objectiu de la sessió serà aportar conceptes i eines específiques per canalitzar una presa de decisions democràtica en el marc d’una cooperativa. Per això, treballarem al voltant de tres idees clau: la separació de la participació societària i la participació en el treball, l’establiment d’un bon equilibri entre diferents formes de participació i vetllar per crear unes bones condicions i generar contextos propicis per impulsar la participació de les persones en el desenvolupament, present i futur, de l’organització. 

La formació estarà a càrrec de June Arechalde, de la cooperativa Hobest sccl.. Hobest som una cooperativa amb més de 10 anys d’experiència en el camp de la consultoria organitzacional i amb presència a Catalunya i el País Basc. Els nostres àmbits d’expertesa son la reflexió estratègica, la transformació organitzativa i l’acompanyament als equips de treball, especialment, en aquells processos orientats a potenciar la seva autonomia i autogestió.

 

Objectius generals de la formació:

Ø  Aportar elements de reflexió i una base conceptual sòlida per entomar el repte de promoure una presa de decisions democràtica al si de les cooperatives.   

Ø  Posar en valor la gestió democràtica com un tret essencial del cooperativisme i dotar als professionals  d’eines i estratègies per posar-la en pràctica a les seves organitzacions.

Ø  Generar un espai dinàmic que permeti la participació i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre les persones participants.


Continguts de la sessió:

 -          Entendre i interioritzar els conceptes de participació societària i participació en el treball i veure com cada un ajuda a impulsar la participació i la presa de decisions democràtica al si d’una organització.


-          Conèixer diferents formes de participació (directa, representativa i dialògica) i entendre com cada una d’elles ens pot ajudar a canalitzar i orientar processos participatius al si d’una cooperativa.


-          Identificar estratègies per potenciar la creació de condicions i contextos adequats per promoure la participació de les persones al si d’una cooperativa.


 

Pràctiques interculturals per a les iniciatives d'ess

Descripció

Com a iniciatives amb un horitzó transformador, resulta fonamental incorporar la interculturalitat com a principi articulador de relacions econòmiques, per tant, comprendre-la en la seva dimensió global, més enllà dels tòpics.

En aquesta sessió es posarà al centre la interculturalitat des d'un sentit crític a les iniciatives d'Economia Social i Solidària.


Adreçat a

Iniciatives d'ESS en general

Sessions: 1

25/04/24

18:00 - 20:00

Com a iniciatives amb un horitzó transformador, resulta fonamental incorporar la interculturalitat com a principi articulador de relacions econòmiques, per tant, comprendre-la en la seva dimensió global, més enllà dels tòpics.

En aquesta sessió es posarà al centre la interculturalitat des d'un sentit crític a les iniciatives d'Economia Social i Solidària.

Mobilitat en projectes habitatge cooperatiu

Descripció

Aquesta taller sobre mobilitat sostenible en projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús es convoca com un espai de diàleg i intercanvi entre entitats compromeses amb la sostenibilitat urbana. Sostre Cívic, Som Mobilitat, Biciclot i Granollers Pedala faran una breu presentació del seu projecte d'intercooperació i les accions desenvolupades per impulsar la mobilitat sostenible en diferents projectes d'habitatge comunitari, incloent-hi el plantejament inicial, els estudis tècnics, criteris per a la mobilitat elèctrica compartida i el pla econòmic.

Es compartiran els resultats dels projectes executats acompanyant una reflexió sobre la continuació i impuls dels esforços per promoure la mobilitat sostenible en nous projectes. Finalment, s'obre un espai de diàleg amb el públic per a reflexions i resolució de dubtes, buscant fomentar la comprensió i la col·laboració en aquest àmbit clau per al desenvolupament sostenible de les ciutats.

Adreçat a

Tallers de sensibilització o dinamització adreçada al teixit associatiu, empreses o professionals

Sessions: 1

26/04/24

10:00 - 13:00

Aquesta taller sobre mobilitat sostenible en projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús es convoca com un espai de diàleg i intercanvi entre entitats compromeses amb la sostenibilitat urbana. Sostre Cívic, Som Mobilitat, Biciclot i Granollers Pedala faran una breu presentació del seu projecte d'intercooperació i les accions desenvolupades per impulsar la mobilitat sostenible en diferents projectes d'habitatge comunitari, incloent-hi el plantejament inicial, els estudis tècnics, criteris per a la mobilitat elèctrica compartida i el pla econòmic.

Es compartiran els resultats dels projectes executats acompanyant una reflexió sobre la continuació i impuls dels esforços per promoure la mobilitat sostenible en nous projectes. Finalment, s'obre un espai de diàleg amb el públic per a reflexions i resolució de dubtes, buscant fomentar la comprensió i la col·laboració en aquest àmbit clau per al desenvolupament sostenible de les ciutats.

Sessió informativa sobre habitatge cooperatiu

Descripció

Sessió de divulgació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Plantejarem la problemàtica d’accés a l’habitatge i com els models alternatius poden esdevenir una realitat, detallant les claus del model de cessió d’ús i els seus valors. Explicarem també diferents experiències de la ciutat, i les diferents fases per portar a terme un projecte d’aquestes característiques.

Adreçat a

Ciutadania i grups interessats.

Sessions: 1

30/04/24

18:00 - 19:30

Sessió de divulgació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús adreçada a la ciutadania i grups interessats.

En aquesta sessió plantejarem la problemàtica d’accés a l’habitatge i com els models alternatius poden esdevenir una realitat, detallant les claus del model de cessió d’ús i els seus valors. Explicarem també diferents experiències de la ciutat, i les diferents fases per portar a terme un projecte d’aquestes característiques.

Com presentar un projecte a la convocatòria "ENFORTIM"

Descripció


Sessió formativa dirigida a projectes d'ESS, teixit associatiu o empresarial interessats en la cerca de finançament públic específic de la convocatòria de l'Ajuntament de Barcelona "Enfortim l'Economia Social i Solidària.


Convocatòria de subvencions 2024. Termini de presentació de projectes: del 15 d'abril al 13 de maig

Adreçat a

Cooperatives, projectes de l'ESS, teixit associatiu i petites empreses.

Sessions: 1

02/05/24

10:00 - 14:00


Sessió formativa dirigida a projectes, cooperatives, teixit associatiu i empresarial interessats en la cerca de finançament públic. Concretament ens centrarem en la convocaròria ENFORTIM l'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona i revisarem aquells aspectes més importants a tenir en compte a l'hora de presentar una sol·licitud de projecte i maximitzar les opcions que ens atorguin el finançament desitjat.


Termini de la convocatòria: del 15 d'abril al 13 de maig de 2024.


La formació anirà a càrrec d'un dels socis fundadors de la cooperativa Trama, en Pablo Raya, encarregat de la coordinació de l'entitat, amb una llarga trajectòria en la cerca de finançament i la coordinació i gestió de projectes d'ESS.

Dissenyar projectes i aconseguir finançament públic pels nostres projectes - Una introducció

Descripció

L'objectiu d'aquesta formació és oferir una visió general de les oportunitats d'ajuda financera a través de convocatòries de projectes, des de l'àmbit local a l'europeu. També volem parlar d'estratègies per a dissenyar i presentar projectes i de criteris formals per a respondre en convocatòries.

Adreçat a

Formació adreçada a projectes de persones migrades que estiguin interessades en presentar- se a convocatòries especifiques d´antiracisme i interculturalitat.

Sessions: 1

09/05/24

17:30 - 20:00

L'objectiu d'aquesta formació teòric - pràctica és oferir una visió general de les oportunitats d'ajuda financera a través de convocatòries de projectes, des de l'àmbit local a l'europeu. També volem parlar d'estratègies per a dissenyar i presentar projectes i de criteris formals per a respondre en convocatòries.

Intentem donar respostes a les preguntes: 

 1. Quines són les convocatòries rellevants per a l´ESS a nivell local, Català, nacional i Europeu en àmbits relacionats amb les migracions, la interculturalitat i l´antiracisme
 2. Com redactar una bona proposta? 


Per aquesta formació comptarem amb MigrationWork CIC

Itinerari formatiu Atenció Integral Centrat en la Persona - SAD_ESS

Descripció


20 hores de formació professionalitzadora en matèria d'Atenció Integral Centrat en la Persona, en el marc del projecte Enfortim Cura Digna.

Sessions: 5

08/06/24

10:00 - 14:00


Instruments per a la valoració de les necessitats d'infermeria, a càrrec d'Hospice.cat.

01/06/24

10:00 - 14:00


Comunicació, rols i cures. Intervenció familiar sistèmica. A càrrec d'Integral - Cooperativa de Salut, SCCL.

25/05/24

10:00 - 14:00


 Valoració ACP i disseny de transferències, mobilitzacions i ajudes tècniques. Fisioteràpia.

18/05/24

10:00 - 14:00


Adaptació i productes de suport per una ACP. Teràpia ocupacional.

11/05/24

10:00 - 14:00


Metodologia AICP - SAD_ESS a càrrec d'Innan Urueta, de Clara Ser Gran, SCCL.

Ecoansietat

Descripció

El Treball que Reconnecta i la seva aproximació a l’Ecoansietat:

Objectius

● Comprensió de la història, metodologia i límits del TQR.

● Marc teòric sobre l’ecoansietat com un paraigües d’emocions difícil

● L’Esperança Activa com a resultat en processar les emocions difícils.

Adreçat a

Persones que vulguin conèixer o aprofundir en aquests conceptes

Sessions: 1

15/05/24

17:00 - 19:00

Sessió per entendre i transitatr l'Ecoansietat cap a l'Esperança activa


● Historia TQR i Joanna Macy

● L’ecoansietat com a paraigües de les emocions difícils que redueixin la capacitat d’

impacte de les ciutadanes i les activistes

● L’Esperança Activa com a un resultat en travessar les emocions difícils

● Limitacions de TQR

● La Pràctica Restaurativa com a complement de TQR.

● Espai per compartir dubtes i experiències, aprenentatges, etc.

Tallers cooperatius maig (Presencial)

Descripció

Tallers formatius de tres sessions: Estatuts socials, Pla de viabilitat i Sostenibilitat d´Equips, adreçat a persones que estan donant impuls a una Cooperativa de Treball Associat.  

Adreçat a

Formació bàsica per equips que estiguin en procés de constitució d´una cooperativa de treball associat.

Sessions: 3

27/05/24

16:00 - 19:00

Formació adreçada a projectes en constitució de Cooperatives de Treball Associat.

En aquesta sessió sessió s'explica detalladament en què consisteix la forma societària cooperativa i es treballen els diferents aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar els Estatuts Socials de l'entitat: la definició dels estatuts socials, les bases de la societat, la tipologia de les persones sòcies, els drets i deures, el règim econòmic, els òrgans de govern, la gestió i la representació, així com el procediment de dissolució i liquidació de la societat.


La formació serà impartida per la Tatiana Bonastre de la Ciutat Invisible.

23/05/24

16:00 - 19:00

Aquesta sessió dels tallers grupals està dedicada als aspectes econòmics a tenir en compte a l'hora d'engegar una cooperativa de treball associat: l'estructura d’ingressos i despeses, i el compte de resultats abreujats. A llarg de la sessió s'aporten els materials necessaris per elaborar un primer esborrany del pla de viabilitat del projecte.


La formació estarà a càrrec d´en Ricard Garcia del Col·lectiu Ronda.

22/05/24

16:00 - 19:00

En aquesta sessió es treballen els aspectes relacionals i les dinàmiques de sostenibilitat humanes del projecte des d'una perspectiva de l'economia feminista. Es treballarà sobre els aspectes que ha de tenir en compte el Règim de reglament intern, donant pautes per a què s’elabori un document participat pet tots els membres del projecte. Els elements que es posen sobre la taula són, entre d’altres, la importància dels processos i la diversitat de necessitats en l’organització de l’activitat, el règim de prestació de serveis, la sostenibilitat humana i econòmica de la cooperativa, la resolució de conflictes i l’aposta per la intercooperació.


La formació correrà a càrrec de l'Ana Muñoz de la cooperativa La Ciutat Invisible.

Estratègia de Màrqueting digital per a projectes que s'inicien en l'ESS

Descripció

Construeix la identitat digital del teu projecte transformador, en sintonia amb el model de negoci.

Espai d'aprenentatge i taller pràctic a on es facilitaren eines  gratuïtes d'utilitat per les teves necessitats en el procés d'iniciació al món del màrqueting digital i l'ESS.

Adreçat a

Projectes d'ESS en procés d'iniciació al món del màrqueting digital

Sessions: 1

21/05/24

18:00 - 20:00

Construeix la identitat digital del teu projecte transformador, en sintonia amb el model de negoci. Coneix tot el conjunt d'estratègies, canals i mètodes disponibles per a la seva promoció digital.

Taller pràctic a on es facilitaren eines  gratuïtes d'utilitat per les teves necessitats en el procés d'iniciació al món del màrqueting digital des de l'ESS.


Formació XES Conveni ESAL

Descripció

Ampliar el parc públic d’habitatge és un dels principals reptes als quals ha de fer front Barcelona per garantir el dret de tothom a tenir un sostre. Per aquest motiu, seguint el model de ciutats com Viena, Amsterdam o Berlín, el 2020 es va signar un conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i les principals federacions de cooperatives i fundacions d’habitatge social, el Conveni ESAL, a través del qual es regulen i s’estableixen els mecanismes d’assignació dels solars públics a les entitats, la cessió dels sòls i els ajuts públics. Des de llavors s’han posat en marxa 14 projectes d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i de lloguers assequibles, que es convertiran en la llar de 555 famílies i persones en situació de vulnerabilitat social o amb alguna mena de discapacitat o dependència.

Aquesta sessió anirà destinada a explicar quins projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús s’han iniciat en el marc d’aquest conveni i quins estan programats per executar-se, a l'hora de difondre els mecanismes i requisits per poder participar en futures convocatòries.

Adreçat a

Grups d'usuàries d'habitatge cooperatiu de Barcelona, arquitectes i entitats i ciutadania interessada en desenvolupar projectes sobre sòl públic a la ciutat

Sessions: 2

30/05/24

18:00 - 20:00

Ampliar el parc públic d’habitatge és un dels principals reptes als quals ha de fer front Barcelona per garantir el dret de tothom a tenir un sostre. Per aquest motiu, seguint el model de ciutats com Viena, Amsterdam o Berlín, el 2020 es va signar un conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i les principals federacions de cooperatives i fundacions d’habitatge social, el Conveni ESAL, a través del qual es regulen i s’estableixen els mecanismes d’assignació dels solars públics a les entitats, la cessió dels sòls i els ajuts públics. Des de llavors s’han posat en marxa 14 projectes d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i de lloguers assequibles, que es convertiran en la llar de 555 famílies i persones en situació de vulnerabilitat social o amb alguna mena de discapacitat o dependència.

Aquesta sessió anirà destinada a explicar quins projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús s’han iniciat en el marc d’aquest conveni i quins estan programats per executar-se, a l'hora de difondre els mecanismes i requisits per poder participar en futures convocatòries.

30/05/24

18:00 - 20:00

Ampliar el parc públic d’habitatge és un dels principals reptes als quals ha de fer front Barcelona per garantir el dret de tothom a tenir un sostre. Per aquest motiu, seguint el model de ciutats com Viena, Amsterdam o Berlín, el 2020 es va signar un conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i les principals federacions de cooperatives i fundacions d’habitatge social, el Conveni ESAL, a través del qual es regulen i s’estableixen els mecanismes d’assignació dels solars públics a les entitats, la cessió dels sòls i els ajuts públics. Des de llavors s’han posat en marxa 14 projectes d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i de lloguers assequibles, que es convertiran en la llar de 555 famílies i persones en situació de vulnerabilitat social o amb alguna mena de discapacitat o dependència.

Aquesta sessió anirà destinada a explicar quins projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús s’han iniciat en el marc d’aquest conveni i quins estan programats per executar-se, a l'hora de difondre els mecanismes i requisits per poder participar en futures convocatòries.