Aprenem a negociar els contractes de lloguer de locals


Activitats en aquesta formació:

Aprenem a negociar els contractes de lloguer de locals

Data: 18 de febrer de 2021

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Espai Virtual Coòpolis

Descripció:


Amb aquesta sessió formativa volem augmentar la nostra capacitat de negociació, que comença si estem ben informades de què ens podem trobar i com encarar-ho. Activitat adreçada a cooperatives, associacions, PIMES i altres tipus d’entitats.


Per aprende a negociar els lloguers de locals, abordarem:

  • Les condicions mínimes de protecció dels llogaters recollides en la llei.
  • La clàusula rebus sic stantibus per suspendre el pagament del lloguer per força major.
  • Les clàusules abusives que els propietaris tendeixen a incloure en els contractes.
  • Com repercuteixen l’IVA, l’IRPF i altres impostos al nostre lloguer.
  • Aclarir les últimes reformes del govern central sobre lloguers de locals.
  • Els coneixements bàsics per iniciar la negociació d’un nou contracte.
  • Les habilitats fonamentals per a la renegociació d’un contracte en vigor.

El taller inclourà una part teòrica amb coneixements generals, pràctiques de negociació per entrenar el que s’ha après i una ronda de preguntes perquè aprofundim en cada cas.

La formació la impartirà el Luís Manuel Sanmartín Cava de la cooperativa Ekonomikon.


Inscriure-s'hi