Aspectes laborals de la gestió societària


Activitats en aquesta formació:

Aspectes laborals de la gestió societària (PRESENCIAL)

Data: 15 de juny de 2022

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

Formació per aprofundir en les qüestions laborals a les cooperatives derivades de la gestió societària i de les relacions de treball que s'hi donen.

Analitzarem el vincle de les sòcies treballadores (i de treball) a les cooperatives: regulació mínima, autoregulació, aspectes d'enquadrament i cotització a la seguretat social, accés a prestacions, entre d'altres.

La formació també incorporarà qüestions vinculades a la contractació de treballadores a les cooperatives, limitacions a la contractació de treball assalariat a les cooperatives, principals modificacions que ha introduït la recent reforma laboral en matèria de contractació o convenis col·lectius, entre d'altres.

Càpsula per a la consolidació de projectes cooperatius a càrrec del Ramón Campa del Col·lectiu Ronda