Cap una Economia Ecològica


Activitats en aquesta formació:

Anàlisi de la situació organitzacional des del desenvolupament regeneratiu.

Data: 20 de març de 2023

Horari: de 16:00 a 18:30

Lloc: Coòpolis

Descripció:

En la següent sessió es realitzarà un anàlisi de la situació de l'entitat. Partint del punt de partida de la diagnosi dels reptes, s'aprofundirà en l'anàlisi i indagarà en les estratègies que pot entomar l'entitat per adquirir eines, mecanismes i capacitats per afrontar els reptes organitzacionals i de l'ecosistema des d'una perspectiva de desenvolupament regeneratiu.

A càrrec: Laura Comas (Resilence Earth)


Cooperatives en transició

Data: 27 de març de 2023

Horari: de 16:00 a 18:30

Lloc: Coòpolis

Descripció:

Disseny d’un pla d’acció vivencial, en el qual les vostres organitzacions i les persones que en formeu part incorporeu canvis de mirada, d’activitat i consum que participin del canvi de paradigma.

A càrrec: Andrés Gracia (Espai Ambiental)