Cicle de tallers d'acompanyament a projectes d'habitatge cooperatiu en el disseny dels serveis comuns


Activitats en aquesta formació:

Taller 1: Aproximació al disseny de serveis

Data: 24 de març de 2022

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

En aquest primer taller es donarà una visió general de què són els serveis comuns, referències i conceptes clau d'un projecte d'habitatge cooperatiu.

L'habitatge cooperatiu està multiplicant els projectes que s'apropen o tot just comencen etapes de convivència, on els serveis comuns són uns dels eixos vertebradors tant del dia a dia a l'habitatge cooperatiu com de l'articulació comunitària dels projectes. Alhora, tant en els projectes independents com els acompanyats per les diferents entitats de suport, el coneixement tècnic sobre com donar forma al disseny dels serveis comuns està encara per consolidar.

El cicle pretén doncs centrar i aprofundir el treball comunitari sobre els serveis comuns; la bugaderia compartida, els àpats conjunts a la cuina comunitària, les habitacions de convidades, la neteja dels espais comuns i molts altres de manera pràctica i aplicada.

Es recomana apuntar-se a tot el cicle de quatre tallers, ja que hi haurà una continuïtat temàtica i de feina entre taller i taller.


Es poden apuntar una o dues persones per cada projecte d'habitatge cooperatiu en promoció. Si el vostre projecte no es troba en promoció es recomana no inscriure-s'hi, ja que els tallers van destinats a grups consolidats, que ja han iniciat obres o estan a punt de fer-ho i que, per tant, entraran a una etapa de convivència en poc temps.


Taller 2: Recorregut de tot el procés de disseny d'un servei

Data: 12 de maig de 2022

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

En aquest segon taller és compartiran totes les fases per donar forma i implementar un servei en un projecte d'habitatge cooperatiu.

El cicle pretén centrar i aprofundir el treball comunitari sobre els serveis comuns; la bugaderia compartida, els àpats conjunts a la cuina comunitària, les habitacions de convidades, la neteja dels espais comuns i molts altres de manera pràctica i aplicada.

Es recomana inscriure's a tot el cicle de quatre tallers, ja que hi haurà una continuïtat temàtica i de feina entre taller i taller.


Es poden apuntar una o dues persones per cada projecte d'habitatge cooperatiu en promoció. Si el vostre projecte no es troba en promoció es recomana no inscriure-s'hi, ja que els tallers van destinats a grups consolidats, que ja han iniciat obres o estan a punt de fer-ho i que per tant entraran a una etapa de convivència en poc temps.

Taller 3: Servei de bugaderia

Data: 6 de octubre de 2022

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

El tercer taller del cicle d'acompanyament en el disseny dels serveis comuns tractarà de manera concreta el servei de la bugaderia. Durant el taller cada projecte d'habitatge cooperatiu avançarà segons la fase on es trobi amb les diferents eines disponibles, que s’enduran com a paquet de suport basat en la guia.habitatge.coop

El cicle pretén centrar i aprofundir el treball comunitari sobre els serveis comuns; la bugaderia compartida, els àpats conjunts a la cuina comunitària, les habitacions de convidades, la neteja dels espais comuns i molts altres de manera pràctica i aplicada.

Es recomana haver assistit als dos tallers anteriors del cicle d'acompanyament en el disseny dels serveis comuns sobre Aproximació del disseny de serveis i Recorregut de tot el procés de disseny d'un servei, ja que hi haurà una continuïtat temàtica i de feina entre taller i taller.


Es poden apuntar una o dues persones per cada projecte d'habitatge cooperatiu en promoció. Si el vostre projecte no es troba en promoció es recomana no inscriure-s'hi, ja que els tallers van destinats a grups consolidats, que ja han iniciat obres o estan a punt de fer-ho i que per tant entraran a una etapa de convivència en poc temps.

Taller 4: Servei de cuina-sala-menjador

Data: 10 de novembre de 2022

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

L'últim taller del cicle d'acompanyament en el disseny dels serveis comuns tractarà de manera concreta el servei de cuina-sala-menjador. Durant el taller cada projecte d'habitatge cooperatiu avançarà segons la fase on es trobi amb les diferents eines disponibles, que s’enduran com a paquet de suport basat en la guia.habitatge.coop

El cicle pretén centrar i aprofundir el treball comunitari sobre els serveis comuns; la bugaderia compartida, els àpats conjunts a la cuina comunitària, les habitacions de convidades, la neteja dels espais comuns i molts altres de manera pràctica i aplicada.

Es recomana haver assistit als tres tallers anteriors del cicle d'acompanyament en el disseny dels serveis comuns sobre Aproximació del disseny de serveis, Recorregut de tot el procés de disseny d'un servei i Serveu de bugaderia ja que hi haurà una continuïtat temàtica i de feina entre taller i taller.


Es poden apuntar una o dues persones per cada projecte d'habitatge cooperatiu en promoció. Si el vostre projecte no es troba en promoció es recomana no inscriure-s'hi, ja que els tallers van destinats a grups consolidats, que ja han iniciat obres o estan a punt de fer-ho i que per tant entraran a una etapa de convivència en poc temps.