Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

CICLE: Relacions laborals dins les cooperatives

Descripció


Càpsula formativa de dues sessions per abordar les relacions laborals fins les cooperatives. La primera sessió serà més teòrica per posar les bases del que cal saber sobre les relacions laborals en l'àmbit de les cooperatives (tipus de relacions laborals i vuinculació a les cooperatives) i la segona sessió tindrà un enfocament més pràctic centrat en les obligacions laborals de les cooperatives en cada tipus de relació laboral.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Relacions laborals dins les cooperatives: sessió 1) Marc general de les relacions de treball a les cooperatives

Sessió conclosa

21 de setembre de 2023

10:00 - 14:00 H

Lloc

Coòpolis

Descripció


Sessió 1 teòrica.

Marc general de les relacions de treball a la cooperativa (sòcies i treballadores)"


Sessió enfocada a conèixer el funcionament i regulació de les relacions de treball a les cooperatives, tant pel que fa a les persones sòcies treballadores o de treball, com en el cas de persones assalariades amb contracte de treball.


A càrrec de Col·lectiu Ronda.

Sessió 1

Relacions laborals dins les cooperatives: sessió 2) Obligacions de les cooperatives en l´àmbit laboral

Sessió conclosa

5 de octubre de 2023

10:00 - 14:00 H

Lloc

Coòpolis

Descripció


Sessió 2 pràctica.

Obligacions de les cooperatives en l´àmbit laboral

Sessió pràctica dirigida a conèixer les obligacions en matèria laboral de les cooperatives derivades de la realització de l'activitat econòmica per part de les persones sòcies treballadores o de treball, així com de l'existència de persones treballadores amb contracte de treball. Veurem quines son les obligacions que en deriven, tant pel que fa a gestions inicials o prèvies a l'inici de l'activitat, com aquelles que són periòdiques o puntuals ens casos concrets.