Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Cicle sobre el model clúster en l'habitatge cooperatiu

Descripció

En aquest cicle de tallers es començarà a explorar de manera teòrica i pràctica el model de convivència clúster, les habitacions satèl·lit i el pis compartit en l'habitatge cooperatiu. Són models que persegueixen una vida més comunitària, replantejant quina és la cèl·lula privativa necessària, i com pot ser complementada amb altres espais de socialització i cura.Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Taller 1: Governança dels clústers

Més informació

Sessió conclosa

15 de juny de 2023

17:30 - 19:30 H

Lloc

Coòpolis

Descripció

Cicle sobre nous models de convivència com el clúster, les habitacions satèl·lit i el pis compartit en projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús.

En aquest primer taller ens centrarem a explicar aspectes de governança dins d'aquests nous models.

L'objectiu és explicar la relació que hi ha entre les unitats de convivència d'un clúster o niu i el clúster i la cooperativa d'habitatge. La idea és poder treballar en un model de governança que pugui definir l’autonomia d'aquests nous models de convivència dins la cooperativa, concretant els mecanismes de presa de decisions pel que fa a allò que els afecta de forma particular i valorant en quins elements han de tenir autonomia.

El punt de partida de la sessió serà quina és la visió del projecte i quin espai ocupa la proposta d'un clúster, pis compartit o habitació satèl·lit en aquesta visió. Alhora s'explicarà que poden aportar pel que fa al projecte de convivència i de comunitat (cooperativa).

A partir d’aquesta definició general s'establiran una sèrie de principis de relació entre la cooperativa, els nous models de convivència i les sòcies que hi viuran.

Sessió 1

Taller 2: Convivència en els clústers

Més informació

Sessió conclosa

5 de octubre de 2023

17:30 - 19:30 H

Lloc

Coòpolis

Descripció

Cicle sobre nous models de convivència com el clúster, les habitacions satèl·lit i el pis compartit en projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús.

En aquest segon taller es treballarà la visió compartida dels nous models de convivència, explorant fórmules de convivència comunitària.

Hi haurà una primera part dedicada a explicar experiències reals de clústers, pisos compartits i habitacions satèl·lits en funcionament en projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i una segona part on donarem eines per a futures membres o persones que s'estiguin plantejant viure en un model de convivència més comunitari que l'habitatge tradicional.