Cicle sobre el model clúster en l'habitatge cooperatiu


Activitats en aquesta formació:

Taller 1: Governança dels clústers

Data: 15 de juny de 2023

Horari: de 17:30 a 19:30

Lloc: Coòpolis

Descripció:

Cicle sobre nous models de convivència com el clúster, les habitacions satèl·lit i el pis compartit en projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús.

En aquest primer taller ens centrarem a explicar aspectes de governança dins d'aquests nous models.

L'objectiu és explicar la relació que hi ha entre les unitats de convivència d'un clúster o niu i el clúster i la cooperativa d'habitatge. La idea és poder treballar en un model de governança que pugui definir l’autonomia d'aquests nous models de convivència dins la cooperativa, concretant els mecanismes de presa de decisions pel que fa a allò que els afecta de forma particular i valorant en quins elements han de tenir autonomia.

El punt de partida de la sessió serà quina és la visió del projecte i quin espai ocupa la proposta d'un clúster, pis compartit o habitació satèl·lit en aquesta visió. Alhora s'explicarà que poden aportar pel que fa al projecte de convivència i de comunitat (cooperativa).

A partir d’aquesta definició general s'establiran una sèrie de principis de relació entre la cooperativa, els nous models de convivència i les sòcies que hi viuran.

Taller 2: Convivència en els clústers

Data: 5 de octubre de 2023

Horari: de 17:30 a 19:30

Lloc: Coòpolis

Descripció:

Cicle sobre nous models de convivència com el clúster, les habitacions satèl·lit i el pis compartit en projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús.

En aquest segon taller es treballarà la visió compartida dels nous models de convivència, explorant fórmules de convivència comunitària.

Hi haurà una primera part dedicada a explicar experiències reals de clústers, pisos compartits i habitacions satèl·lits en funcionament en projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i una segona part on donarem eines per a futures membres o persones que s'estiguin plantejant viure en un model de convivència més comunitari que l'habitatge tradicional.