Com construïm l'organigrama funcional de la nostra cooperativa?


Activitats en aquesta formació:

Taller formatiu per construir organigrama, definir perfils i rols (1/2)

Data: 16 de març de 2023

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:


Continguts de la sessió:

1. Perquè serveix un organigrama i quina és la seva expressió sistèmica?

2. Com i cap a on orientem un organigrama organitzatiu?

3. Models organitzatius basats en l’estructuralisme o el funcionalisme.


Taller de 2 hores amb el que construïm coneixement conjunt i participat, posant idees en una matriu conceptual que ens ajudarà a ordenar i aclarir conceptes.


Aquesta sessió tindrà continuïtat el 30/03/2022

Taller formatiu per construir organigrama, definir perfils i rols (2/2)

Data: 30 de març de 2023

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:


Aquesta sessió dóna continuïtat a la realitzada el 16 de març de 2023


Continguts de la sessió:

4. Estructures apoderades vs estructures de poder.

5. Pautes orientadores sobre com construir un model organitzatiu
funcional.


Taller de 2 hores amb el que construïm coneixement conjunt i participat, posant idees en una matriu conceptual que ens ajudarà a ordenar i aclarir conceptes.