Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Com ensenyar el cor! Taller pràctic com fer el Balanç Social i impulsar l'ESS

Descripció

Aquest taller està dirigit a aquelles organitzacions que teniu dubtes sobre com fer el Balanç Social, o a les que necessiteu una empenteta. El Balanç Social de la Xarxa d'Economia Solidària és una eina de rendició de comptes i avaluació d'impacte social, ambiental i de bon govern. És l'eina més estesa avui al teixit de l'ESS catalana (188 organitzacions el van utilitzar l'any 2018).

Aquesta sessió l'organitzem conjuntament Coòpolis i la Comissió Balanç Social de la XES.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Com ensenyar el cor! Taller pràctic com fer el Balanç Social i impulsar l'ESS

Sessió conclosa

17 de juny de 2019

16:00 - 18:00 H

Lloc

Escola Lliure El Sol

Descripció

Aquest taller està dirigit a aquelles organitzacions que teniu dubtes sobre com fer el Balanç Social, o a les que necessiteu una empenteta. El Balanç Social de la Xarxa d'Economia Solidària és una eina de rendició de comptes i avaluació d'impacte social, ambiental i de bon govern. És l'eina més estesa avui al teixit de l'ESS catalana (188 organitzacions el van utilitzar l'any 2018), i hi ha quatre grans motivacions que porten a les empreses i entitats a fer-lo:

- Ser reconegudes com a projectes vinculats a l'ESS.
- Entrar a formar part del Mercat Social Català.
- Poder avaluar l'impacte i la transformació social del vostre projecte.
- Comunicar millor els vostres principis i valors.

Aquest taller està pensat per a entendre com funciona l’eina tecnològica, per saber quines dades es demana i perquè i per conèixer les principals novetats d’enguany. A més comptarem amb el testimoni de dues organitzacions que fan balanç any rere any, perquè comparteixin la seva experiència.

Aquesta sessió l'organitzem conjuntament Coòpolis i la Comissió Balanç Social de la XES.