Crowfunding com a estratègia per al finançament de projectes d´ESS (multisessió)


Activitats en aquesta formació:

Introducció al Crowfunding

Data: 9 de març de 2023

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Online

Descripció:

El crowfundig és una estratègia que pot permetre aconseguir recursos pels projectes d´ESS, però què es? com es pot dissenyar una campanya exitosa? Amb aquesta formació a càrrec de la Fundació Platoniq / Plataforma Goteo.org respondre´m aquestes qüestions. 

Objectius:

Distingir les fases d'una campanya de crowdfunding

Conèixer els elements clau de l'èxit

Dissenyar el primer esborrany d'una campanya, avaluar i comentar les propostes del grup.

Comunicació en crowdfunding (ONLINE)

Data: 21 de març de 2023

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Online

Descripció:

En aquesta segona sessió d´aquesta capsula formativa, es presentaran aspectes relacionats amb la comunicació d´una campanya de crowfunding i quines estratègies es poden incorporar al moment de dissenyar-la.

Objectius:

- Reforçar les capacitats de comunicació de les impulsores de campanyes de finançament col·lectiu 

- Plantejar estratègies que enforteixin la difusió del projecte per assegurar l'èxit de la campanya i el seu impacte


Formació a càrrec de la Fundació Platoniq / Plataforma Goteo.org