Crowfunding com a estratègia per al finançament de projectes d´ESS (multisessió) (FORMACIÓ ONLINE)


Activitats en aquesta formació:

Introducció al crowdfunding (ONLINE)

Data: 11 de maig de 2022

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Online

Descripció:

Objectius:

Distingir les fases d'una campanya de crowdfunding

Conèixer els elements clau de l'èxit

Dissenyar el primer esborrany d'una campanya, avaluar i comentar les propostes del grup.

Comunicació en crowdfunding (ONLINE)

Data: 8 de juny de 2022

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Online

Descripció:

Objectius:

- Reforçar les capacitats de comunicació de les impulsores de campanyes de finançament col·lectiu 

- Plantejar estratègies que enforteixin la difusió del projecte per assegurar l'èxit de la campanya i el seu

impacte

Formació a càrrec de GOTEO