Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Cura, compromisos i responsabilitats en els projectes d'habitatge cooperatiu (multisessió)

Descripció


Sessions adreçada a projectes d’habitatge cooperatiu en fase d’impuls, convivència i materialització, motivades per revisar l'encaix i treballar la coherència interna, entre els valors recollits als Estatuts Social, i les pràctiques i mesures recollides al Reglament de Règim Intern.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Cures, compromisos i responsabilitats: com els plasmem als reglaments de règim intern de les cooperatives d’habitatge? Experiències i debats oberts (primera sessió)

Sessió conclosa

6 de juliol de 2023

17:30 - 19:30 H

Lloc

Coòpolis

Descripció


Aquesta formació és la primera d’un cicle de dues sessions que té l’objectiu de donar resposta a la necessitat dels projectes d’habitatge de construir acords col·lectius que permetin concretar els seus valors centrals, en clau feminista i de sostenibilitat.

En aquesta sessió del juliol, promovem un espai formatiu de dues hores de durada en què s’identificaran alguns dels principals elements a tenir en compte en la construcció d’aquests acords col·lectius (sobre cures, compromisos i responsabilitats), i en què es treballarà conjuntament sobre com plasmar-los en un document d’autoregulació com és un Reglament de Règim Intern.

La segona sessió que s’organitzarà a la tardor se centrarà en com donar seguiment a aquests acords que s’han establert, perquè funcionin i per prevenir conflictes. Després de les dues sessions es passaran per escrit algunes de les orientacions treballades.

Organitza: Cercle d’Economies Feministes i Cercle de Transició Ecosocial, amb la col·laboració d’Eugènia Boada.

Sessió 1

Cures, compromisos i responsabilitats: mecanismes de seguiment i autocura del grup (segona sessió)

Sessió conclosa

28 de setembre de 2023

17:30 - 19:30 H

Lloc

Coòpolis

Descripció


Segona sessió per parlar de cures, compromisos i responsabilitats en els projectes d'habitatge cooperatiu. 

Se centrarà en com donar seguiment als acords col·lectius de la cooperativa en clau feminista i de sostenibilitat, perquè funcionin i per prevenir conflictes. 

Un cop acabada aquesta segona sessió es passaran per escrit algunes de les orientacions treballades.

Organitza: Cercle d’Economies Feministes i Cercle de Transició Ecosocial, amb la col·laboració d’Eugènia Boada.