Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Democràcia interna i presa de decisions, eines per a la participació cooperativa

Descripció

L’objectiu de la sessió serà aportar conceptes i eines específiques per canalitzar una presa de decisions democràtica en el marc d’una cooperativa. Per això, treballarem al voltant de tres idees clau: la separació de la participació societària i la participació en el treball, l’establiment d’un bon equilibri entre diferents formes de participació i vetllar per crear unes bones condicions i generar contextos propicis per impulsar la participació de les persones en el desenvolupament, present i futur, de l’organització.  

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Democràcia interna i presa de decisions, eines per a la participació cooperativa

Sessió conclosa

24 de abril de 2024

10:00 - 13:00 H

Lloc

Online

Formadora

June Arechalde Bronchalo, HOBEST

Descripció

L’objectiu de la sessió serà aportar conceptes i eines específiques per canalitzar una presa de decisions democràtica en el marc d’una cooperativa. Per això, treballarem al voltant de tres idees clau: la separació de la participació societària i la participació en el treball, l’establiment d’un bon equilibri entre diferents formes de participació i vetllar per crear unes bones condicions i generar contextos propicis per impulsar la participació de les persones en el desenvolupament, present i futur, de l’organització. 

La formació estarà a càrrec de June Arechalde, de la cooperativa Hobest sccl.. Hobest som una cooperativa amb més de 10 anys d’experiència en el camp de la consultoria organitzacional i amb presència a Catalunya i el País Basc. Els nostres àmbits d’expertesa son la reflexió estratègica, la transformació organitzativa i l’acompanyament als equips de treball, especialment, en aquells processos orientats a potenciar la seva autonomia i autogestió.

 

Objectius generals de la formació:

Ø  Aportar elements de reflexió i una base conceptual sòlida per entomar el repte de promoure una presa de decisions democràtica al si de les cooperatives.   

Ø  Posar en valor la gestió democràtica com un tret essencial del cooperativisme i dotar als professionals  d’eines i estratègies per posar-la en pràctica a les seves organitzacions.

Ø  Generar un espai dinàmic que permeti la participació i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre les persones participants.


Continguts de la sessió:

 -          Entendre i interioritzar els conceptes de participació societària i participació en el treball i veure com cada un ajuda a impulsar la participació i la presa de decisions democràtica al si d’una organització.


-          Conèixer diferents formes de participació (directa, representativa i dialògica) i entendre com cada una d’elles ens pot ajudar a canalitzar i orientar processos participatius al si d’una cooperativa.


-          Identificar estratègies per potenciar la creació de condicions i contextos adequats per promoure la participació de les persones al si d’una cooperativa.