Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Ecoansietat

Descripció

El Treball que Reconnecta i la seva aproximació a l’Ecoansietat:

Objectius

● Comprensió de la història, metodologia i límits del TQR.

● Marc teòric sobre l’ecoansietat com un paraigües d’emocions difícil

● L’Esperança Activa com a resultat en processar les emocions difícils.

Selecciona les sessions on vulguis participar: