Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

És inclusiva la nostra organització? Incorporem les diversitats

Descripció


Proposem un itinerari formatiu de 3 sessions que té per objectiu que les entitats i organitzacions incorporin la perspectiva feminista, intercultural i interseccional per tal que aquestes siguin més inclusives. Tot identificant les els eixos de poder i privilegi que operen i els efectes d’inclusió/exclusió que de forma implícita o explícita creen o reprodueixen jerarquies socials a dins dels col·lectius i problematitzen la diversitat i l’equitat.

Es proposa la perspectiva feminista i interseccional com un marc d’anàlisi i acció per fer conscients les estructures i lògiques configuren les categories i les desigualtats socials (per raó de gènere, classe, origen) i poder-les transformar.

(*) Les sessions teòrico-pràctiques i de 3h cadascuna, estan interrelacionades entre sí, tot i que poden cursar-se per separat.

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

És inclusiva la nostra organització? Incorporem la perspectiva interseccional en projectes i organitzacions (sessió 1)

Sessió conclosa

11 de abril de 2024

17:00 - 20:00 H

Lloc

Bloc4BCN - Espai Cooperatiu

Formadora

Etnogràfica

Descripció


Aquesta càpsula formativa proposa una introducció als fonaments, reflexions i conceptes clau de teoria interseccional, tot proporcionant eines per a la seva aplicació pràctica en projectes, organitzacions i polítiques públiques. Coneixerem els orígens polítics d’aquesta teoria el seu desenvolupament i aplicació com a marc d’anàlisi i acció social transformadora.

Sessió 1

És inclusiva la nostra organització? Com ens relacionem? (sessió 2) ANUL·LAT

Sessió conclosa

18 de abril de 2024

17:00 - 20:00 H

Lloc

Bloc4BCN - Espai Cooperatiu

Formadora

Etnogràfica

Descripció


Taller teòric-pràctic i amb dinàmiques participatives per iniciar un procés de presa de consciència i revisió de les formes en què es relacionen les persones que conformen l’organització, identificant els elements i dinàmiques que conformen la cultura organitzacional i situant-nos en relació a les dinàmiques de poder i privilegi. 

Sessió 1

És inclusiva la nostra organització? Eines de comunicació transformadora (sessió 3) ANUL·LAT

Sessió conclosa

25 de abril de 2024

17:00 - 20:00 H

Lloc

Bloc4BCN - Espai Cooperatiu

Formadora

Etnogràfica

Descripció


Càpsula formativa orientada a treballar una estratègia de comunicació que integri la perspectiva intercultural i interseccional. Coneixerem els principals biaixos en la comunicació i la representació, aprendrem a observar de forma crítica la forma en què es transmeten estereotips discriminatoris i aprendrem eines per comunicar de forma conscient i transformadora.