Experiències de cooperativisme de consum en l'àmbit de la cura


Activitats en aquesta formació:

Experiències de cooperativisme i autogestió de necessitats de consum en l'àmbit de la cura

Data: 13 de octubre de 2022

Horari: de 16:00 a 18:30

Lloc: Online

Descripció:


Cada cop són més freqüents les iniciatives col·lectives que posen en comú la capacitat de consum de cures. Aquests experiències, sota la forma associativa o cooperativa, agrupen en un únic projecte diverses potencialitats de tranformació social:


- Promouen la capacitat d'agència de les persones usuàries, massa sovint concebudes com a meres consumidores o receptores de serveis, i no com a subjectes actius en el disseny de serveis.


- Incorporen la mirada de cicle de vida, ja que els projectes evolucionen i s'adapten a les necessitats canviants de les persones destinatàries i els seus entorns cuidadors.


- Ofereixen una atenció personalitzada i adequada a la singularitat de necessitats en la cura, defugint planejaments uniformitzadors i estandaritzats, i tenint en compte diferents dimensions com l'edat, el gènere, les capacitats i la diversitat de models de convivència i tipologies de família. Per aquesta raó, són una referència en la transversalització de la mirada interseccional en la cura.


- Ténen voluntat de crear realitats transformadores que puguin ser replicables, transferibles a altres col·lectius i territoris, i escalables quant a la seva dimensió i capacitat de gestió.


La sessió comptarà amb la participació de l'Associació Catalana Síndrome X Fràgil que ofereix diferents serveis per assessorar i acompanyar les famílies amb fills i filles amb SX, i l'Apindep, cooperativa de consum i usuaris que ofereix serveis a la dependència, i està formada per persones amb diversitat funcional i familiars de primer i segon grau.

Per part de l'Associació Catalana Síndrome X Fràgil hi participarà Carles Fauró, pare d’un jove amb Sindrome X Fràgil, membre de la Junta Directiva actual i Fundador, i na Anna Minguella, Educadora social especialitzada en educació especial i Gerent de l’entitat. Per part de la Cooperativa Apindep hi assistiran ma Anna Montes, responsable d'habitatge i na Mercè Llauradó, Presidenta i Fundadora.


A qui ens adrecem?


La sessió vol donar a conèixer la forma cooperativa i associativa de consum a col·lectius i persones que vulguin conèixer formes col·lectives d'accés a serveis i resolució de necessitats diversos com serveis terapèutics, transport adaptat, centre especials de treball i projectes d'habitatge. Conèixer experiències prèvies per que pugui servir a altres col·lectius en el seu propi procés.