Formació Back Office per a tècniques XAC


Activitats en aquesta formació:

Formació Back Office per tècniques XAC

Data: 19 de gener de 2021

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Espai Virtual Coòpolis

Descripció:

Formació sobre l'ús quotidià del Back Office adreçada a les tècniques de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya.

La voluntat de la formació és socialitzar la responsabilitat de mantenir el Back Office actualitzat a tots els eixos i cercles i poder anar fent un seguiment regular de l'assoliment d'indicadors.

Inscriure-s'hi