FUNCIONS DEL CONSELL RECTOR


Activitats en aquesta formació:

FUNCIONS DEL CONSELL RECTOR

Data: 5 de octubre de 2022

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Online

Descripció:

Objectius Objectius generals:

Aprofundir en els coneixements del funcionament dels òrgans socials de les cooperatives.


Objectius específics:

- Desenvolupar una visió global i integradora de l’empresa cooperativa.

Continguts Mòdul

1 - Funcions i responsabilitats del Consell Rector

1.1 Representació i govern

1.2 Composició del consell rector

1.3 Competències i exercici de funcions

1.4 Funcionament del consell rector

1.5 Delegació de funcions

1.6 Responsabilitats del consell rector