Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Gestió administrativa i societària de la nostra cooperativa

Descripció

Formació sobre les obligacions fiscals, laborals i registres de les cooperatives que es deriven dels Estatuts Socials, el Reglament de Règim Intern, i de la Llei de cooperatives.

La formació esta a càrrec de l'Hernan Córdoba de La ciutat invisible.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Gestió administrativa i societària de la nostra cooperativa

Més informació

Sessió conclosa

21 de febrer de 2023

10:00 - 13:00 H

Lloc

Coòpolis

Descripció

Quan les cooperatives es posen en funcionament han de vetllar per dur a terme la seva activitat econòmica, però també han de poder gestionar de manera àgil, eficient i transparent tot allò relacionat amb la cooperativa com a empresa.

Han de ser capaces de complir el conjunt de les obligacions que es desprenen dels seus Estatuts Socials i Reglament de Règim Intern, però també de la Llei de cooperatives i les que es deriven del compliment de les seves obligacions fiscals, laborals i registrals. Sovint, al llarg dels primers anys de vida dels projectes es prioritza el funcionament i l'activitat econòmica, i es descuiden alguns aspectes que després poden ser difícils d'introduir en el funcionament ordinari de les organitzacions. 

Objectius:

- Espais formals i informals de presa de decisions
- Administració i gestió de les cooperatives
- Aprovació dels pressupostos anuals i seguiment dels mateixos
- Procediment de tancament anual i elaboració dels comptes anuals
- Nomenaments i cessaments de càrrecs
- Modificacions d'Estatuts Socials i Reglament de Règim Intern

La formació esta a càrrec de l'Hernan Córdoba de La Ciutat Invisible.