Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Gestió, autogestió y accés a recursos de finançament per a projectes de persones d´origen divers

Descripció

29.09: Sessió 1. Per què optar per l´ESS per als nostres projectes econòmics? 
06.10: Sessió 2. La viabilitat financera del projectes
13.10: Sessió 3. Conceptes bàsics de comptabilitat i fiscalitat
20.10: Sessió 4. Presentació de diverses fons de finançament de projectes

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Sessió 1. Per què optar per l´ESS per als nostres projectes econòmics?

Més informació

Sessió conclosa

29 de setembre de 2022

18:00 - 20:00 H

Lloc

Coòpolis

Descripció


El Cercle de migracions ha dissenyat aquesta formació a partir de la identificació de necessitats del projectes amb que té contacte. La necessitat d´aprofundir en coneixements de gestió i econòmics és indispensable per enfortir els projectes i fer-los el més autònoms possible.

Aquesta formació esta dirigida als projectes econòmics de persones migrants que vulguin adquirir o enfortir el seu coneixement en aspectes financers i comptables bàsics, així com de fonts de finançament per als seus projectes. Aspectes tots que els permetran avançar en la consolidació dels seus projectes i generar autonomia per a autogestionar els seus projectes.

Està formació serà impartida per persones migrants pertanyents a entitats que fan part de la xarxa d'economia social i solidària i que tenen experiència en l'acompanyament en la creació i consolidació de projectes econòmics, tant associacions com cooperatives. 

En la primera sessió volem presentar la formula cooperativa com a opció per a les persones migrants que duguin a terme activitat econòmica de manera col·lectiva així com a la perspectiva transformadora que des del Cercle de migracions es vol proposar i quins són els valors que els diferencien d´altre forma jurídica. 

Aquest curs serà un espai No- Mixt, adreçat a persones migrants o racializadas que estiguin vinculades a projectes econòmics.


Places limitades

Sessió 1

Viabilitat financera per a les nostres iniciatives econòmiques.

Més informació

Sessió conclosa

6 de octubre de 2022

18:00 - 20:00 H

Lloc

Coòpolis

Descripció

El Cercle de migracions ha dissenyat aquesta formació a partir de la identificació de necessitats del projectes amb que té contacte. La necessitat d´aprofundir en coneixements de gestió i econòmics és indispensable per enfortir els projectes i fer-los el més autònoms possible.

Aquesta activitat s´adreça als projectes econòmics de persones migrants que vulguin adquirir o enfortir el seu coneixement en aspectes financers i comptables bàsics, així com de fonts de finançament per als seus projectes. Aspectes tots que els permetran avançar en la consolidació dels seus projectes i generar autonomia per a autogestionar els seus projectes.


Està formació serà impartida per persones migrants pertanyents a entitats que fan part de la xarxa d'economia social i solidària i que tenen experiència en l'acompanyament en la creació i consolidació de projectes econòmics, tant associacions com cooperatives. Aquesta sessió comptarà amb el suport de la Sandra Rodríguez de Dones pel Futur.


Aquest curs serà un espai No- Mixt, adreçat a persones migrants o racialitzades que estiguin vinculades a projectes econòmics.


Sessió 1

Conceptes bàsics de comptabilitat i fiscalitat

Més informació

Sessió conclosa

13 de octubre de 2022

18:00 - 20:00 H

Lloc

Coòpolis

Descripció

El Cercle de migracions ha dissenyat aquesta formació a partir de la identificació de necessitats del projectes amb que té contacte. La necessitat d´aprofundir en coneixements de gestió i econòmics és indispensable per enfortir els projectes i fer-los el més autònoms possible.

Aquesta activitat s´adreça als projectes econòmics de persones migrants que vulguin adquirir o enfortir el seu coneixement en aspectes financers i comptables bàsics, així com de fonts de finançament per als seus projectes. Aspectes tots que els permetran avançar en la consolidació dels seus projectes i generar autonomia per a autogestionar els seus projectes.


Està formació serà impartida per persones migrants pertanyents a entitats que fan part de la xarxa d'economia social i solidària i que tenen experiència en l'acompanyament en la creació i consolidació de projectes econòmics, tant associacions amb activitat econòmica com a cooperatives. 


En la sessió es tractaren aspectes bàsics de comptabilitat i fiscalitat per a projectes cooperatius i associatius 


Aquest curs serà un espai No- Mixt, adreçat a persones migrants o racializadas que estiguin vinculades a projectes econòmics.


Sessió 1

Opcions de finançament per als nostres projectes d´ESS

Més informació

Sessió conclosa

20 de octubre de 2022

18:00 - 20:00 H

Lloc

Online

Descripció

El Cercle de migracions ha dissenyat aquesta formació a partir de la identificació de necessitats del projectes amb que té contacte. La necessitat d´aprofundir en coneixements de gestió i econòmics és indispensable per enfortir els projectes i fer-los el més autònoms possible.

Aquesta activitat s´adreça als projectes econòmics de persones migrants que vulguin adquirir o enfortir el seu coneixement en aspectes financers i comptables bàsics, així com de fonts de finançament per als seus projectes. Aspectes tots que els permetran avançar en la consolidació dels seus projectes i generar autonomia per a autogestionar els seus projectes.


Està formació serà impartida per persones migrant pertanyents a entitats que fan part de la xarxa d'economia social i solidària i que tenen experiència en l'acompanyament en la creació i consolidació de projectes econòmics, tant associacions com cooperatives. 


En la sessió es presentaran diverses opcions de finançament per a projectes de persones migrades, entre d´altres CoopHalal, Goteo, Coop57, CAF´s


Aquest curs serà un espai No- Mixt, adreçat a persones migrants o racializadas que estiguin vinculades a projectes econòmics.