Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Gestió Comunitària i Cooperativa de la Fracció Orgànica

Descripció

Per diversos motius socials i ambientals considerem aquest moment únic per a capgirar la gestió dels residus de la ciutat, en especial de la fracció orgànica, i generar un marc de gestió comunitària i cooperativa de la FORM realment circular i allunyada de les lògiques mercantilistes. 

- Separar i reciclar el 55% d'aquí a 3 anys (la FORM representa aprox. un 45% de la brossa)
- Nova Llei de Residus: Compostatge Urbà (casolà i comunitari) com a eina de gestió marca mesures per autoritzar la gestió de residus generats per 3rs
- Proposta d'un nou Pla de Compostatge Comunitari a Barcelona
- Escoltar i donar vihabilitat a les propostes dels moviments socials --> Manifest "Tornem a la terra el que és de la Terra

Per això, hem preparat 4 sessions de formació i treball, amb l'objectiu de formar un Grup Motor amb capacitat d'afrontar aquest repte


Sessió 1: Gestió pública-comunitària del compostatge urbà

Models de gestió público-comunitària - Juny

Sessió 2: Pla de Compostatge Comunitari a Barcelona

Trobada entre Administració, entitats i MMSS - Juliol

Sessió 3: Legalitat del compostatge Comunitari en la nova Llei de Residus

Estat de la Norma i properes passes - Setembre

Sessió 4: Model publico-cooperatiu-comunitari

Desenvolupament i gestió de Cooperatives de segon grau - Setembre

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Compost sessió 1: Gestió pública-comunitària del compostatge urbà

Més informació

Sessió conclosa

28 de juny de 2022

16:00 - 18:30 H

Lloc

Coòpolis

Descripció

 Fórmules jurídiques i models de conveni de Gestió Comunitària

“La fracció orgànica dels residus municipals entesa com un bé comú i un recurs per als projectes d’agricultura urbana”.

Partint d’aquesta premisa mostrarem diverses fórmules de gestió comunitària dels serveis públics i dels bens comuns amb l’imaginari de crear una entitat capaç de gestionar de forma circular i comunitària la Fracció Orgànica dels Residus Municipals

Quin model s'ajusta millor? Quins actors són indispensables?

Imparteix: pendent de confirmació Escaleta:

1- Breu presentació de les participants (motivacions i voluntats) 2 - Formació: Béns urbans i Gestió Comunitària: Models de gestió 3 - Assemblea i formació d'un Grup Motor
Sessió 1

Compost sessió 2: Pla de Compostatge Comunitari a Barcelona (19/07)

Més informació

Sessió conclosa

19 de juliol de 2022

16:00 - 18:30 H

Lloc

Coòpolis

Descripció

 Procés participatiu per a l’elaboració del Pla de Compostatge Comunitari

Sessió participada: Trobada entre Administració, entitats i MMSS 


L’àrea de Prevenció de Residus d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona està elaborant un Pla de Compostatge Comunitari a nivell ciutat. Aquest, està centrat en els programes municipals de compostatge comunitari públic, a escoles i als horts municipals. Plantegem impulsar un Procés Participatiu per a incidir en les propostes d’aquest Pla per a que plantegi la inclusió d’altres projectes de compostatge comunitari de gestió comunitària i/o autogestionats, i també la circularitat de tota la Fracció Orgànica en altres formes diferents al compostatge 

Com s’està elaborant actualment el Pla? Quines taules de treball participatiu articulem?


Sessió 1

Compost sessió 3: Un nou model de gestió, cooperativa de 2n grau?

Més informació

Sessió conclosa

22 de setembre de 2022

16:00 - 18:00 H

Lloc

Virtual

Descripció

La fracció orgànica dels residus municipals entesa com un bé comú i un recurs per als projectes d’agricultura urbana”. Partint d’aquesta premisa mostrarem diverses fórmules de gestió comunitària de serveis públics amb l’imaginari de crear una entitat de segon grau amb prou força per a gestionar de forma descentralitzada, circular i comunitària la Fracció Orgànica dels Residus Municipals.


16:00 Benvinguda i presentació - Aina Sancho (Coòpolis)

16:10 Cooperatives de 2n grau - Gaia d'Elia (Batec)

16:30 Properes pases - dinamitza Aina Sancho (Coòpolis)

17:00 Imaginari col·lectiu - dinamitza Èrik Espuña (Coòpolis)

Què pot oferir una cooperativa de 2n grau de Gestió comunitària de la FORM?

17:30 Tancament (recordatoris i acords)


Sessió 1

Sessió compost 4: properes pases i articulació amb l'administració

Més informació

Sessió conclosa

26 de octubre de 2022

16:00 - 17:00 H

Lloc

Virtual

Descripció

Reunió interna per definir properes pases i el pla de treball per al seguent any. 

Definirem el paper de Coòpolis: com podem impulsar projectes de compostatge comunitari a la ciutat i generar economia local i circular?

De la mà d'associacions i moviments, i amb el suport de l'administració.