Gestió Comunitària i Cooperativa de la Fracció Orgànica


Activitats en aquesta formació:

Gestió pública-comunitària del compostatge urbà

Data: 28 de juny de 2022

Horari: de 16:00 a 18:30

Lloc: Coòpolis

Descripció:

 Fórmules jurídiques i models de conveni de Gestió Comunitària

“La fracció orgànica dels residus municipals entesa com un bé comú i un recurs per als projectes d’agricultura urbana”.

Partint d’aquesta premisa mostrarem diverses fórmules de gestió comunitària dels serveis públics i dels bens comuns amb l’imaginari de crear una entitat capaç de gestionar de forma circular i comunitària la Fracció Orgànica dels Residus Municipals

Quin model s'ajusta millor? Quins actors són indispensables?

Imparteix: pendent de confirmació Escaleta:

1- Breu presentació de les participants (motivacions i voluntats) 2 - Formació: Béns urbans i Gestió Comunitària: Models de gestió 3 - Assemblea i formació d'un Grup Motor
Pla de Compostatge Comunitari a Barcelona

Data: 19 de juliol de 2022

Horari: de 16:00 a 18:30

Lloc: Coòpolis

Descripció:

 Procés participatiu per a l’elaboració del Pla de Compostatge Comunitari

Sessió participada: Trobada entre Administració, entitats i MMSS 


L’àrea de Prevenció de Residus d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona està elaborant un Pla de Compostatge Comunitari a nivell ciutat. Aquest, està centrat en els programes municipals de compostatge comunitari públic, a escoles i als horts municipals. Plantegem impulsar un Procés Participatiu per a incidir en les propostes d’aquest Pla per a que plantegi la inclusió d’altres projectes de compostatge comunitari de gestió comunitària i/o autogestionats, i també la circularitat de tota la Fracció Orgànica en altres formes diferents al compostatge 

Com s’està elaborant actualment el Pla? Quines taules de treball participatiu articulem?

Imparteix: pendent de confirmar