GESTIÓ ECONÒMICA I TRESORERIA DE LES ORGANITZACIONS D'ESS


Activitats en aquesta formació:

Gestió econòmica i tresoreria de les organitzacions d'ESS

Data: 20 de juny de 2023

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

Objectius: Formació introductòria a la gestió econòmica de les entitats d’ESS.


Contingut: Què és i com funciona la comptabilitat (principi de caixa i partida doble), comptabilitat analítica, tresoreria VS pressupost, el balanç de situació (què és i com s’interpreta), el Pla de Tresoreria, i altres conceptes per a persones en fase d’iniciació.

Metodologia: explicació d’aquests elements teòrics (classe magistral)

A qui va dirigit: A les persones d’organitzacions de la Economia Social i Solidària que no tenen coneixements sobre gestió econòmica, i necessiten un primer apropament a aquests conceptes.

Docents: Ricard García (Col·lectiu Ronda)

Durada: 3 hores