Gestió financera: Eines per a desenvolupar el pla de viabilitat econòmica de la teva entitat d´ESS


Activitats en aquesta formació:

Gestió financera: Eines per a desenvolupar el pla de viabilitat econòmica de la teva entitat d´ESS (sessió 1) (FORMACIÓ PRESENCIAL)

Data: 18 de maig de 2022

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

En aquestes formacions coneixereu com fer un pla de viabilitat econòmica per als projectes i entitats d’economia social i facilitar eines per l’avaluació, seguiment i control de la seva viabilitat.

Aquesta formació es divideix en una sessió teòrica i una pràctica. La primera sessió correspon a la part teòrica

Continguts que es realitzaran en aquesta sessió formativa on s’explica els continguts i es mostra una plantilla en Excel / open Office per a poder fer un pla econòmic-financer dels projectes

1. Vocabulari per a introduir-nos en l’economia dels nostres projectes socials-empresarials.

2. Despeses fixes i despeses variables.

3. Planificar a llarg i a curt termini.

4. El pla de tresoreria.

5. Analitzar les nostres previsions econòmiques.

En aquestes dues sessions es farà un aprenentatge tant teòric i pràctic sobre el pla de viabilitat dels projectes de les persones assistents amb l’objectiu de relacionar fàcilment la teoria i la pràctica.

La formació estarà a càrrec d´en Francesc Camps de Divertus Cooperativa

Gestió financera: Eines per a desenvolupar el pla de viabilitat econòmica de la teva entitat d´ESS (sessió 2) (FORMACIÓ PRESENCIAL)

Data: 1 de juny de 2022

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

En aquestes formacions coneixereu com fer un pla de viabilitat econòmica per als projectes i entitats d’economia social i facilitar eines per l’avaluació, seguiment i control de la seva viabilitat.

Aquesta formació es divideix en una sessió teòrica i una pràctica. La segona sessió correspon a la part practica on es treballarà sobre els imports que les persones usuàries hauran omplert a partir de la informació dels seus propis projectes, que seran analitzats durant aquesta sessió.

En aquestes dues sessions es farà un aprenentatge tant teòric i pràctic sobre el pla de viabilitat dels projectes de les persones assistents amb l’objectiu de relacionar fàcilment la teoria i la pràctica.

La formació estarà a càrrec d´en Francesc Camps de Divertus Cooperativa