II Jornada Compostem Barcelona: cap a una gestió comunitària i cooperativa del compost


Activitats en aquesta formació:

II Jornada Compostem Barcelona: cap a una gestió comunitària i cooperativa del compost

Data: 20 de maig de 2022

Horari: de 9:30 a 14:30

Lloc: Coòpolis

Descripció:

II Jornada de treball per a estructurar un pla de treball conjunt entre administració, experiències pioneres i moviments socials


9:30 Benvinguda i cafè


10:00 Ponències

Perquè necessitem una gestió comunitària del compostatge urbà:

Demandes del manifest “Tornem a la Terra el que és de la Terra”  / Coòpolis i Ruralitzem

Polítiques públiques de gestió del compostatge urbà: 

Pla Residu Zero - Compostatge Comunitari a Barcelona (Marta Romani) / Ajuntament de Barcelona

Breu Introducció al Marc Legal: Nova Llei de Residus. Com s'encaixa el compostatge comunitari com a eina de gestió dels residus municipals / Escola d'Enginyeria Agroalimentaria i de Biosistemes de Barcelona UPC

Experiències internacionals i nacionals

Compostatge urbà descentralitzat, cooperatiu i comunitari

  • DECOST (Àrea Mediterrània))

  • Composta en Red (Espanya)

  • Coopera i composta (Madrid)


12:15 Dinàmica

Constitució d’un espai per l’articulació i l’enfortiment del compostatge comunitari i cooperatiu de la ciutat.

14:00 Vermut i Celebració!!