Introducció a l'ESS- Poble Sec


Activitats en aquesta formació:

Introducció a l'ESS i el cooperativisme

Data: 19 de juny de 2019

Horari: de 18:30 a 20:30

Lloc: Cooperasec

Descripció:

Història del Cooperativisme

L’Economia Social i Solidària a Barcelona

Resolució de necessitats en una economia plural

Ecosistemes cooperatius locals

Data: 26 de juny de 2019

Horari: de 18:30 a 20:30

Lloc: Cooperasec

Descripció: Sessió per a treballar la intercooperació entre les iniciatives d'economia solidària del Poble-Sec, enfortint l'ecosistema cooperatiu local.