Introducció al disseny gràfic per a la comunicació digital


Activitats en aquesta formació:

Bases del disseny per a la identitat visual dels projectes (1/3)

Data: 15 de juny de 2021

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

El disseny gràfic comunica idees i informació mitjançant codis visuals. El domini formal i comunicatiu de la imatge i de la tipografia, són clau pel disseny gràfic tant en suport físic com digital. Entendre les necessitats del projecte o encàrrec, conceptualitzar i formalitzar, formen part del procés de disseny de qualsevol grafisme.

En aquest curs, mitjançant explicacions teòriques, exemples pràctics i anàlisis de diferents solucions gràfiques existents, els participants aprendran quines són les bases del disseny gràfic que han de tenir-se en compte a l'hora de comunicar qualsevol informació o idea.


Activitat presencial amb possibilitat de connexió per videotrucada

Taller de GIMP (2/3)

Data: 16 de juny de 2021

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

Aplicant els coneixements de la sessió 1 sobre bases del disseny al programa de disseny digital GIMP per generar plantilles banners digitals en els formats de les principals xarxes socials per fer difusió de campanyes i activitats del projecte.  

GIMP és un programa d'edició d'imatges digital de mapa de bits, per a fotografia i dibuix. És lliure i gratuït, englobat en el projecte GNU i està disponible sota la llicència pública.

Té eines per al retoc i edició d'imatges, dibuix de formes, canvis de tamany, retall, per a fer fotomuntatges, convertir imatges a diferentes formats, i funcions especialitzades per a la il·lustració i el disseny


* Recomanem fer totes les sessions per al màxim aprofitament de la formació

* Cal portar ordinador personal amb el programa GIMP instal·lat: http://www.gimp.org.es/


Taller de GIMP (3/3)

Data: 17 de juny de 2021

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

Aplicant els coneixements de la sessió 1 sobre bases del disseny al programa de disseny digital GIMP per generar plantilles banners digitals en els formats de les principals xarxes socials per fer difusió de campanyes i activitats del projecte.  

GIMP és un programa d'edició d'imatges digital de mapa de bits, per a fotografia i dibuix. És lliure i gratuït, englobat en el projecte GNU i està disponible sota la llicència pública.

Té eines per al retoc i edició d'imatges, dibuix de formes, canvis de tamany, retall, per a fer fotomuntatges, convertir imatges a diferentes formats, i funcions especialitzades per a la il·lustració i el disseny


* Recomanem fer totes les sessions per al màxim aprofitament de la formació

* Cal portar ordinador personal amb el programa GIMP instal·lat: http://www.gimp.org.es/