Jornada Polítiques públiques per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús


Activitats en aquesta formació:

Jornada: Polítiques de referència internacionals per a la promoció d'habitatge cooperatiu d'usuàries

Data: 28 de setembre de 2021

Horari: de 11:00 a 14:00

Lloc: Online

Descripció:

L'objectiu de la Jornada és conèixer de prop i aprendre d'experiències internacionals sobre el disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques per a impulsar el model habitatge cooperatiu. Per a això hem convidat tècnics d'administracions de diferents països que coneixen de primera mà el disseny, implementació i avaluació d'aquestes polítiques.

La jornada es dividirà en dos blocs: Polítiques que permetin la inclusivitat i assequibilitat dels projectes cooperatius i polítiques que permetin la cooperativització de l'habitatge privat. Les experiències seleccionades es basen en el document publicat per La Dinamo "Polítiques de referència internacionals per a la promoció d’habitatge cooperatiu d’usuàries"

La jornada tindrà lloc el dimarts 28 de setembre, d'11 a 14h, comptarà amb traducció simultània ANG-CAST, i estarà dirigida a responsables de l'habitatge de municipis, persones i col·lectius implicades en el sector de l'habitatge cooperatiu i la lluita pel dret a l'habitatge.