La cooperativa, una fórmula empresarial


Activitats en aquesta formació:

La cooperativa, una fórmula empresarial

Data: 18 de setembre de 2019

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Escola Lliure El Sol

Descripció:

A qui va adreçada?

Aquesta activitat formativa està adreçada a professionals i prescriptores en l'àmbit de les assessories i gestories, per donar a conèixer i aprofundir en els punts clau de l’empresa cooperativa.


Continguts

L’Empresa cooperativa:
a. Contextualització
b. Regulació cooperativa

Gestió econòmica i fiscal de l’empresa cooperativa:
a. Règim fiscal
b. Règim econòmic
c. Règim laboral


Equip docent
La formació l'impartiran membres de l'equip docent de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, que disposa d'un expedient curricular que es caracteritza per tenir un perfil que combina una formació universitària de nivell superior en el camp de la gestió empresarial i ser professionals en actiu en cooperatives. Aquest professorat compta amb una experiència mínima de tres anys en el camp de la docència.

Les aptituds pedagògiques de l’equip docent, unides als seus coneixements i al seu talent professional són claus per la selecció de l’equip de docents de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.


Metodologia

La impartició de les sessions s’enfocarà des de la perspectiva de l’aprenentatge col·lectiu i del desenvolupament competencial. Per fer-ho, els continguts teòrics s’abordaran a partir de les experiències dels participants, tenint cura de fomentar un entorn col·laboratiu en el què l’intercanvi d’experiències enriqueixi l’aportació teòrica del docent.

Aquesta metodologia que s’ha mostrat vàlida amb independència dels continguts impartits, té els
trets definitoris següents:


Activa. Fomenta en l’alumne una actitud proactiva que afavoreix la interacció amb la resta de participants i amb el docent.
Dinàmica. Desenvolupada en base a estratègies.
Flexible. S’adapta a les característiques dels participant i dels continguts.
Participativa. Afavoreix la participació, la generació d’idees i la diversitat d’enfocaments.
Vivencial. Connecta els coneixements a transmetre amb experiències viscudes.
Inductiva. Arriba als continguts sistematitzant dinàmiques i experiències.


Aquesta orientació metodològica facilita en gran manera el trànsit a l’aplicació pràctica dels
coneixements adquirits ja que redueix la distància entre el saber i el saber fer.