L’impuls de formes de gestió democràtica a les nostres entitats.


Activitats en aquesta formació:

L’impuls de formes de gestió democràtica a les nostres entitats.

Data: 27 de juny de 2023

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:L’objectiu de la sessió és aprofundir en els reptes que implica l’impuls de formes de gestió i governança realment democràtiques al si de les nostres entitats, així com conèixer quines són les estratègies fonamentals que haurem d’activar per acompanyar la implementació d’aquest tipus de transformacions organitzatives de manera exitosa 


Formació a càrrec de June Arechalde, de la cooperativa Hobest. Hobest som una cooperativa amb més de 10 anys d’experiència en el camp de la consultoria organitzacional i amb presència a Catalunya i el País Basc. Els nostres àmbits d’expertesa son la reflexió estratègica, la transformació organitzativa i l’acompanyament als equips de treball, especialment, en aquells processos orientats a potenciar la seva autonomia i autogestió a l’hora de definir el contingut i la forma que ha de prendre el seu treball.