Llei de protecció de dades per a entitats d´ESS


Activitats en aquesta formació:

Llei de protecció de dades per a entitats d´ESS

Data: 23 de juny de 2023

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Online

Descripció:


Formació sobre aspectes generals a tenir en compte pels projectes cooperatius en quan a la protecció de dades.


En aquesta formació és farà una introducció del paper del RGPD i la LOPD, explicar els diferents agents que participen en aquesta matèria, drets i obligacions de cadascú i facilitar l'eina de la AEPD, per tal que els projectes d´ESS es puguin actualitzar i complir amb les normatives pertinents.


Formació a càrrec de l´Eva Ferré Ibarz de La Qperativa