Programa d’emprenedoria cooperativa per a projectes ecosocials


Activitats en aquesta formació:

1 - Presentació del programa i Introducció Economia Ecològica, Social i Solidària

Data: 16 de juny de 2022

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:


Presentació del programa d'emprenedoria cooperativa per a projectes ecosocials i Introducció Economia Ecològica, Social i Solidàrianomia Ecològica, Social i Solidària


Treball de les idees i projectes de les persones inscrites i expectatives del curs.


2 - El propòsit (Missió, Visió i Valors)

Data: 23 de juny de 2022

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:


El propòsit (Missió, Visió i Valors) del teu projecte

Marc teòric de la missió, visió i valors. Com centrar-nos en els valors ecosocials i creació del mapa visual aplicat al projecte.3 - Cadena de valor ecosocial

Data: 30 de juny de 2022

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:


Marc teòric de la cadena de valor, centrat en la part ecosocial, feminista i comunitària i creació del mapa visual aplicat al projecte.
4 - Context de l'economia ecosocial i solidària. Sociograma. Aliances i persones.

Data: 7 de juliol de 2022

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:


Marc teòric del sociograma i reació del mapa visual d'aliances ecosocials i persones aplicat al projecte.5 - Model de negoci. Canvas. Impacte social i ambiental

Data: 14 de juliol de 2022

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:


Marc teòric i aplicació del canvas i del model de negoci. 
Impacte social i ambiental del projecte.6 - Organització, governança i cures

Data: 21 de juliol de 2022

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:


Creació d'un DAFO dels aspectes visibles i invisibles relacionals vs tasques i accions a fer.

Marc teòric de l'organització, governança i cures dels projectes.