PROJECTE COL·LECTIU: ASSOCIACIÓ I/O COOPERATIVA


Activitats en aquesta formació:

PROJECTE COL·LECTIU: ASSOCIACIÓ I/O COOPERATIVA (presencial)

Data: 21 de juny de 2022

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

Dirigit a a grups i/o projectes col.lectius sense forma jurídica i associacions que es plantegen iniciar un procés de transformació.

Què impulsa la vostra iniciativa? Quines motivacions teniu per iniciar el vostre projecte?
Descripció de les característiques de la fòrmula associativa i cooperativa: aspectes jurídics, de participació, organitzatius, laborals i econòmics.
Com abordem el trànsit entre l’associació a cooperativa i en quin moment ens ho plantegem?
Formació a càrrec de Pere Ribas (Calisdocoop)