Protecció de Dades per a cooperatives


Activitats en aquesta formació:

Protecció de Dades per a cooperatives

Data: 23 de març de 2021

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: Espai Virtual Coòpolis

Descripció:


Índex de continguts bàsics
Conceptes clau de la Protecció de Dades
Obligacions de Responsable i de l’encarregat
Drets de l’interessat
Documents i clàusules
Violacions de seguretat

Mètode
No hi ha res que ajudi tant a aprendre com fer-se preguntes. Tot seguit, us suggerim un llistat de preguntes per ajudar a orientar la formació i relacionar els continguts amb les necessitats dels vostres projectes:

Què és una dada personal? És sempre privada? Té propietari? Es pot transmetre?
La meva cooperativa té dades personals? En necessita?
Sabem si en tenim? Sabem on som?
Cóm es guarden? Qui les veu?
Per a què les utilitzem?
Quant de temps les volem?

Hi ha normativa que afecta a les dades que jo utilitzo? L’estic complint? Cóm s’ha de fer?
Per on començo?
Les persones que em faciliten les dades, quins drets tenen i què em poden exigir?
I si tinc un incident amb les dades (perdo un un portàtil o un telèfon): què he de fer?

He de tenir documents específics per a estar tranquil·les respecte a les dades?
Tinc protocols de seguretat?
Tots els membres de la cooperativa saben com cal treballar amb les dades?
Explico a les persones per a què vull les seves dades?
Entenem què és una política de cookies?

Fases de la formació
Per respondre les preguntes i donar respostes que aportin valor als participants, establim tres fases per al desenvolupament de la formació:

- Enviament d’un formulari a les persones inscrites
- Definició de les preguntes que més poden ajudar a l’objectiu
- Sessió formativa el 23 de març de 17 a 20h.

Objectius de la formació
Identificar:
    • Nivell d’exigència legal en la matèria
    • Nivell de coneixement en la cooperativa
    • Situació en la cooperativa: recursos, projecte, responsables i calendari
    • Integració del complimenten la identitat cooperativa

Inscriure-s'hi