Quin model cooperatiu us encaixa amb l’activitat professional?


Activitats en aquesta formació:

Quin model cooperatiu us encaixa amb l’activitat professional?

Data: 30 de març de 2023

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Online

Descripció:

Formació online a càrrec d´en Pere Ribas soci treballador de la cooperativa Calidoscoop

Objectius de la sessió:

    Donar a conèixer la fórmula cooperativa, els seus avantatges i les possibilitats que ofereix pel que fa al seu potencial.

    Presentar el model cooperatiu com a oportunitat per rellançar una activitat econòmica preexistent i compartir serveis.

    Conèixer les característiques principals del model cooperatiu, així com aspectes de funcionament.

    Aprofundir en les diferències entre la cooperativa de treball associat i la de serveis enfocada a l’agrupació d’autònoms i professionals.

    Apropar exemples de cooperatives de serveis i de professionals.

    Reflexionar entorn les “cooperatives de facturació” i “falses cooperatives”


Continguts:

    Les cooperatives: definició, principis i valors. Marc legal i autoregulació.

    Classes i tipus de cooperatives

   Les cooperatives com a societats professionals

    Cooperatives de treball i cooperatives de serveis: aspectes d’organització i funcionament

   Tipus de sòcies, admissió i baixa

   Òrgans de govern i organització funcional

   Règim econòmic,

   Aspectes laborals, obligacions fiscals i documentals

    Avantatges de la cooperativa davant la SCP

    Alertes sobre les “cooperatives de facturació / falses cooperatives”. Bones pràctiques en altres països (les CAE franceses)

    Experiències rellevants de cooperatives