Reglament de règim intern


Activitats en aquesta formació:

Sessió 1. Reglament de règim intern (presencial)

Data: 22 de juny de 2022

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:


El Règim de Reglament Intern (RRI) és una eina que permet desenvolupar la cultura cooperativa dins el projecte cooperatiu, en el qual s'estableix un seguit de normes i pautes de funcionament intern, que han de ser explicitades i conegudes per totes les persones sòcies, i per tant, construïdes col·lectivament.


Es tracta d'una eina d'autoregulació i de caràcter obligatori per totes les persones que fan part de la cooperativa.  Mitjançant el RRI cada cooperativa, en coherència als principis cooperatius, tendirà a millorar les condicions establertes per la normativa general, que sota cap concepte podrà limitar, sempre mantenint la viabilitat del projecte empresarial cooperatiu.


Aquesta formacións té per objectiu facilitar eines per a què les cooperatives construeixen el seu propi RRI. 

La sessió anirà a càrrec de l'Ana Muñoz, sòcia treballadora de La Ciutat Invisible. 

Sessió 2. Reglament de règim intern (PRESENCIAL)

Data: 29 de juny de 2022

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

El Règim de reglament intern RRI es una eina que permet desenvolupar la cultura cooperativa dins el projecte cooperatiu, en el qual s´estableix un seguit de normes i pautes de funcionament intern, que han de ser explicitades i conegudes per totes les persones sòcies, i per tant, construïdes col·lectivament.

Es tracta d´una eina d´autoregulació i de caràcter obligatori per totes les persones que fan part de la cooperativa.  Mitjançant el RRI cada cooperativa, en coherència als principis cooperatius, tendirà a millorar les condicions establertes per la normativa general, que sota cap concepte podrà limitar, sempre mantenint la viabilitat del projecte empresarial cooperatiu.

Aquestes formacions tenen per objectiu facilitar eines per que les cooperatives construeixen el seu propi RRI. 

Formació a càrrec de l´Ana Muñoz, sòcia treballadora de La Ciutat Invisible.