Sensibilització i difusió de l'habitatge cooperatiu


Activitats en aquesta formació:

Sessió informativa de sensibilització de l'habitatge cooperatiu 3/3

Data: 28 de juny de 2019

Horari: de 18:30 a 20:30

Lloc: Grup ECOS Casp

Descripció:

En aquesta activitat plantejarem la problemàtica d’accés a l’habitatge i com models alternatius poden esdevenir una realitat, detallant les claus del model de cessió d’ús i els seus valors. Explicarem també diferents experiències de la ciutat, i les diferents fases per portar a terme un projecte d’aquestes característiques.

Sessió informativa de sensibilització de l'habitatge cooperatiu 2/3

Data: 27 de setembre de 2019

Horari: de 18:30 a 20:30

Lloc: Grup ECOS Casp

Descripció:

Sessions informatives de sensibilització i difusió de l’habitatge cooperatiu

En aquesta activitat plantejarem la problemàtica d’accés a l’habitatge i com models alternatius poden esdevenir una realitat, detallant les claus del model de cessió d’ús i els seus valors. Explicarem també diferents experiències de la ciutat, i les diferents fases per portar a terme un projecte d’aquestes característiques.