Sensibilització i dinamització sobre habitatge cooperatiu dirigit a administracions públiques


Activitats en aquesta formació:

Què es pot fer des dels ajuntaments per facilitar l'accés al sòl públic o privat dels projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús?

Data: 5 de octubre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:30

Lloc: Online

Descripció:

Sessió per ajudar als ajuntaments a establir uns criteris socials clars, respectuosos i incentivadors per aquelles cooperatives d’habitatge que desitgin accedir a sòl públic i per les que busquin sòl privat mesures de suport als projectes per que siguin més assequibles.