Sensibilització i dinamització sobre habitatge cooperatiu dirigit a administracions públiques


Activitats en aquesta formació:

Mecanismes per impulsar projectes d'habitatge cooperatiu des dels Ajuntaments

Data: 5 de octubre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:30

Lloc: Online

Descripció:

Què es pot fer des dels ajuntaments per facilitar l'accés al sòl públic o privat dels projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús?

Sessió on s'explicaran els criteris per desenvolupar concursos de sòl públic i mesures de suport en sòl privat destinades a projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús.

L'objectiu de la sessió és poder incidir en la política pública municipal per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús arreu del territori català.

A Catalunya hi ha algunes experiències de concursos de sòl públic que poden ajudar a extreure’n aprenentatges i errors amb la finalitat de millorar les polítiques públiques que desenvolupin els ajuntaments.