Sensibilització i dinamització sobre habitatge cooperatiu dirigit a administracions públiques


Activitats en aquesta formació:

Habitatge Cooperatiu: marc legal

Data: 29 de setembre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

L’objectiu d’aquesta sessió és explicar el marc legal que opera i regula l’àmbit de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, dirigida a tècnics o càrrecs polítics de les diferents empreses i organismes públics.

A casa nostra no existeix una llei de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, sinó un conjunt de normes de temes diferents relacionats amb aquest model d’accés a l’habitatge. Ens proposem facilitar-ne la comprensió amb una sessió formativa. També introduirem els futurs canvis introduïts a la futura Llei de Cooperatives i les principals reclamacions del sector de l'habitatge cooperatiu.