Taller jurídico-formatiu sobre la nacionalitat espanyola.


Activitats en aquesta formació:

Taller jurídico-formatiu sobre la nacionalitat espanyola

Data: 7 de maig de 2021

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

Taller informatiu dels requisits, i documents necessaris per al  tràmit de nacionalitat espanyola.

S'explicaran les diferents modalitats de presentació de l'expedient ( per registre auxiliar o telemática) segòn el nou procediment previst en la Llei 19/2015, de 13 de juliol. Medidas de reforma administrativa en el ámbit de la Administración de Justicia y del Registro Civil.


 

Taller informativo de requisitos y documentos necesarios para el trámite de nacionalidad española.

Se explicaran las diferentes modalidades de presentación del expediente (por registro auxiliar o telemática) según el nuevo procedimiento previsto en la Ley 19/2015, de 13 de julio, las medidas de reforma administrativa en ámbito de la Administración de Justíca y del Registro Civil