Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Tallers cooperatius desembre 2022 ONLINE

Descripció

Tallers cooperatius desembre 2022

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Sostenibilitat d´equips (ONLINE)

Sessió conclosa

12 de desembre de 2022

16:00 - 19:00 H

Lloc

Online

Descripció

En aquesta sessió es treballen els aspectes relacionals i les dinàmiques de sostenibilitat humanes del projecte des d'una perspectiva de l'economia feminista. Es treballarà sobre els aspectes que ha de tenir en compte el Règim de reglament intern, donant pautes per a què s’elabori un document participat pet tots els membres del projecte. Els elements que es posen sobre la taula són, entre d’altres, la importància dels processos i la diversitat de necessitats en l’organització de l’activitat, el règim de prestació de serveis, la sostenibilitat humana i econòmica de la cooperativa, la resolució de conflictes i l’aposta per la intercooperació.


La formació correrà a càrrec de l'Anna Muñoz de la cooperativa La ciutat invisible.

Sessió 1

Els Estatuts socials (ONLINE)

Sessió conclosa

13 de desembre de 2022

16:00 - 19:00 H

Lloc

Online

Descripció

Formació adreçada a projectes en constitució de cooperatives de treball associat.

En aquesta sessió sessió s'explica detalladament en què consisteix la forma societària cooperativa i es treballen els diferents aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar els Estatuts Socials de l'entitat: la definició dels estatuts socials, les bases de la societat, la tipologia de les persones sòcies, els drets i deures, el règim econòmic, els òrgans de govern, la gestió i la representació, així com el procediment de dissolució i liquidació de la societat.

La formació la impartirà la Marina Berga del Col·lectiu Ronda.

Sessió 1

Pla de Viabilitat (ONLINE)

Sessió conclosa

14 de desembre de 2022

16:00 - 19:00 H

Lloc

Online

Descripció

Aquesta sessió dels tallers grupals està dedicada als aspectes econòmics a tenir en compte a l'hora d'engegar una cooperativa de treball associat: l'estructura d’ingressos i despeses, i el compte de resultats abreujats. A llarg de la sessió s'aporten els materials necessaris per elaborar un primer esborrany del pla de viabilitat del projecte.


La formació correrà a càrrec d´en Ricard Garcia del Col·lectiu Ronda.